Artykuły powiązane tematycznie - Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza jest jednym z pierwszych, opiniotwórczych mediów, jakie pojawiły się w Polsce po transformacji ustrojowej. Została założona w 1989 roku, jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w nadchodzącej kampanii wyborczej. Wydawcą gazety jest Agora a redaktorem naczelnym, od samego początku istnienia, Adam Michnik.