wtv.pl > Ekologia > Jakie są dzikie zwierzęta w Polsce?
Iberion Iberion
Iberion Iberion 28.04.2024 23:39

Jakie są dzikie zwierzęta w Polsce?

wilk
Fot. Pixabay/Angela

Nie ulega żadnej wątpliwości, że polska przyroda jest wyjątkowa – zarówno w kwestii fauny, jak i flory. Jest ona bowiem nie tylko piękna, ale i wyjątkowo różnorodna. Dzikie zwierzęta potrafią inspirować, często stają się symbolem ludzkich przywar i cnót. Wszystkie możemy obserwować na co dzień w polskich lasach i wodach, na łąkach i niebie, czy w parkach narodowych – niepowtarzalnych, starożytnych świątyniach natury. Jakie zwierzęta żyją dziko w Polsce i które możemy uznać za najrzadsze?

Najrzadsze dzikie zwierzęta w Polsce – jakie wyróżniamy?

Nie ulega niczyjej wątpliwości, że świat zwierząt to świat piękny i fascynujący. Jego różnorodność i koloryt wprawia w zachwyt nie tylko przyrodników, ale wszystkich wrażliwych ludzi, pragnących jak najbliżej obcować z naturą. Polska z kolei może poszczycić się całą plejadą cudownych stworzeń ją zamieszkujących.

Lisy, dziki, jeże, łosie, jelenie, bobry, kuny czy kaczki – to tylko kilka z bardziej pospolitych stworzeń, z którymi możemy spotkać się na co dzień. Żadne z tych zwierząt nie zasila jednak skarbnicy najrzadszych zwierząt naszego kraju.

Do najrzadszych dzikich zwierząt w Polsce zaliczymy pięć gatunków, z których niestety wszystkie są na terytorium naszego państwa zagrożone wyginięciem. Mowa tu o niedźwiedziu, wilku, kozicy, żubrze i rysiu. Wszystkie są objęte ochroną, a ich liczebność jest stale monitorowana. Pozostaje mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości liczba tych zwierząt ustabilizuje się na bezpiecznym dla ich przetrwania poziomie.

Nie tylko na lądzie, czyli rzadkie ryby i ptaki

Fascynujące zwierzęta Polski żyją nie tylko na lądzie – pływają także w naszych rzekach i jeziorach, lub fruwają w przestworzach. Do najrzadszych ryb w Polsce, objętych zresztą ochroną gatunkową, zaliczymy strzeblę błotną, piskorza, różankę i kozę złotawą.

Wspomnieć w tym miejscu warto jednak także o rybach, które występują nie w rzekach i jeziorach, ale w naszym polskim, bałtyckim morzu. Jedną z ciekawszych ryb może być jesiotr ostronosy, będący jedynym gatunkiem jesiotra naturalnie występującym w Morzu Bałtyckim.

Jeśli zaś chodzi o majestatycznych bywalców białoczerwonego nieba, to chyba każdy bez wahania wskaże na takie gatunki jak bocian, czy orzeł bielik. Na szczęście te symbole naszego kraju nie należą do rzadkich. Najwięcej trudności sprawi nam dziś spotkanie kraski, która w ostatnich latach coraz mniej ceni sobie nasz kraj – odnotowano wyłącznie kilkanaście par lęgowych w granicach naszego terytorium.

Powiązane