Artykuły powiązane tematycznie - Rząd

Rząd, a dokładniej, w przypadku Polski, Rada Ministrów, jest organem władzy wykonawczej, składającym się z szefów poszczególnych resortów. Na jego czele stoi przewodniczący, którego zazwyczaj nazywa się premierem (w Niemczech jest to kanclerz). Rząd jest organem charakterystycznym dla państw z parlamentarno-gabinetowym systemem politycznym.