Artykuły powiązane tematycznie - Lewica

Lewica jest szerokim, często problematycznym w definicji, określeniem nurtu idei politycznych i poglądów. Jej geneza powiązana jest z rewolucją francuską, kiedy to w Zgromadzeniu Narodowym po lewej stronie sali zasiedli politycy żądający przemian społecznych i politycznych.