Artykuły powiązane tematycznie - Trybunał Konstytucyjny

Organ należący do władzy sądowniczej, tworzony przez niezależnych sędziów, orzekających w najważniejszych sprawach państwowych. Orzekają o zgodności ustaw z ustawą zasadniczą. Mogą także wymusić wdrożenie zmian w polskim prawodawstwie na wniosek grupy posłów.