Artykuły powiązane tematycznie - Ksiądz

Ksiądz jest, we współczesnym rozumieniu, duchownym jednego z kościołów chrześcijańskich. Genezy tego słowa upatruje się w słowiańskim kniaziu, dowódcy. W średniowieczu w ten sposób określany ludzi zamożnych.