Artykuły powiązane tematycznie - Unia Europejska

Unia Europejska w formie, w jakiej znamy ją dziś zawiązana została w 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht. Historia integracji europejskiej sięga jednak znacznie bardziej odległych czasów. Za jej prekursorów uważa się Roberta Schumana i Jeana Monneta, ojców powstałej w 1952 Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - organizacji połączonej następnie z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom).