Artykuły powiązane tematycznie - Szpital

Szpital jest placówką medyczną, w której udziela się potrzebującym stosownej opieki zdrowotnej. Szpitale powinny leczyć pacjentów i pacjentki oraz dbać o ich zdrowie chociażby w trakcie porodów. W Polsce placówki medyczne dzielone są ze względu na wiele kryteriów. Główna oś podziału przebiega jednak w kwestii zakresu leczenia - szpitale dzieli się więc przede wszystkim na ogólne oraz specjalistyczne.