Artykuły powiązane tematycznie - Ekologia

Ekologia to nauka o relacjach zachodzących między środowiskiem a poszczególnymi organizmami. Pojawiają się pewne spory dotyczące samego określenia ekolog/ekolożka. Pojęcia te są bowiem używane zamiennie zarówno wobec osób specjalizujących się w konkretnej dziedzinie nauki a aktywistami.