Artykuły powiązane tematycznie - Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny – w skrócie GIS, jest to centralny urząd administracji rządowej z siedzibą w Warszawie. Funkcjonuje od 1 stycznia 2000 roku i mieści się w Warszawie. Głównym Inspektorem Sanitarnym kieruje obecnie Jarosław Pinkas.