Artykuły powiązane tematycznie - Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji. Terminu tego używa się w wielu zachodnich krajach na określenie tego samego urzędu. Jego najważniejszą kompetencją jest rozpatrywanie odwołań od wyroków, które zapadły w niższych instancjach. Jednocześnie, Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad całym wymiarem sądownictwa.