wtv.pl > Polska > Chcą ograniczyć nam dostęp do informacji publicznej. Pierwsza Prezeska SN składa wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności
Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz 19.03.2022 08:23

Chcą ograniczyć nam dostęp do informacji publicznej. Pierwsza Prezeska SN składa wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności

wtv
WTV.pl
  • I prezes Sądu Najwyższego złożyła wniosek do TK o zbadanie ustawy o dostępnie do informacji publicznej z Konstytucją

  • Jeśli TK przyzna rację Małgorzacie Manowskiej, może to oznaczać poważne ograniczenie dla dziennikarstwa

  • Zdaniem Manowskiej, niektóre określenia w ustawie nie są doprecyzowane

Czy wniosek prezes Sądu Najwyższego może wpłynąć na prawa dziennikarzy?

Prezes Sądu Najwyższego chce zbadania ustawy 

Wiele kontrowersji wzbudziło złożenie przez I prezes Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w celach ustalenia jej zgodności z Konstytucją. Zdaniem Małgorzaty Manowskiej, przepisy są niejasne. 

Wątpliwości mają w niej budzić niektóre z użytych w treści ustawy określeń, które zdaniem Manowskiej, są zbyt ogólne i mogą spowodować dostęp do dokumentów państwowych osób nieuprawnionych. 

I prezes Sądu Najwyższego zwraca uwagę na takie określenia jak "osoby pełniące funkcje publiczne", "władza publiczna" i "związek z pełnieniem funkcji publicznej". Mają one, według argumentacji Manowskiej, niejasne znaczenie, które może doprowadzić do nadużyć. 

Konstytucja zakłada, że przepisy w akcie prawnym muszą być klarownie określone, wobec czego prezes Sądu Najwyższego zwraca uwagę o ponowne przebadanie ustawy

Zagrożenie dla dziennikarstwa

Wniosek I prezes Sądu Najwyższego został żłożony 16 lutego

Według wielu komentatorów, niesie on zagrożenia dotyczące ograniczenia wglądu dziennikarzy do informacji publicznej. Instytucje państwowe nie musiałyby udostępniać opinii publicznej wielu dokumentów, przez co zachwiana mogłaby zostać kontrola władzy. 

W praktyce, wielu redaktorów miałoby związane ręce, nie mogąc przekazać swoim odbiorcom informacji dotyczących chociażby publicznych wydatków czy działalności instytucji. 

Wniosek Małgorzaty Manowskiej będzie rozpatrywany przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Źródło: onet.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

undefined