Artykuły powiązane tematycznie - PRL

PRL to skrót od Polska Rzeczpospolita Ludowa, oficjalnej nazwy polskiego państwa między 1952 a 1989 rokiem. Potocznie używa się również określenia Polska Ludowa (dla tego okresu z włączeniem lat 1945-1952). Było to państwo, przez cały okres swojego trwania, zależne od Związku Sowieckich Republik Radzieckich, choć nie pozostające jego częścią. Władzę sprawowała w niej Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.