Artykuły powiązane tematycznie - UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to polski urząd antymonopolowy, będący centralnym organem administracji rządowej. Szczegółowe zasady działania urzędu reguluje Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.