wtv.pl > Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej to jedno z największych ugrupowań w Polsce, określających się, jako lewicowe. Od 1993 do 1997 roku tworzyło większościowy rząd razem z reprezentantami PSL. Od 2005 roku pozostaje w opozycji. SLD bywa uważane za kontynuację komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Politycznej, z której wywodziła się część jego członków.

publicystyka (3)
19.03.2022 09:11 Szumlewicz: Nowa Lewica bez programu

Po długim i bolesnym procesie jednoczenia, Nowa Lewica ruszyła z kampanią programową. Politycy Wiosny i SLD wyjechali w teren, by omówić z członkami obydwu partii tworzących nowe ugrupowanie zarys programu. Niestety przedstawiony program rozczarowuje. Nie tylko dlatego, że jest bardzo krótki, ale przede wszystkim dlatego, że pomija wiele ważnych obszarów życia społecznego, jest w nim niewiele konkretów, a część postulatów może budzić poważne wątpliwości.Z programu wynika też, że kwestie rynku pracy, polityki społecznej i gospodarki póki co nie są dla Nowej Lewicy priorytetem, a wręcz znajdują się na marginesie jej zainteresowań. Cały program dotyczący rynku pracy w dokumencie omawianym obecnie na spotkaniach struktur terytorialnych SLD i Wiosny zmieścił się na czternastu krótkich linijkach. Rozdział ten brzmi następująco: „Praca powinna być dobrze płatna, stabilna i dawać poczucie satysfakcji. Potrzeba w niej więcej współdziałania między pracownikami i między pracownikami i pracodawcami. Musimy też przeciwdziałać patologiom i wspierać nowatorskie rozwiązania zwiększające kreatywność i satysfakcję pracowników. Dlatego: ograniczymy umowy śmieciowe, wprowadzimy dodatkowy tydzień płatnego urlopu, wzmocnimy Państwową Inspekcję Pracy, żeby ograniczyć patologie rynku pracy i chronić pracowników, wzmocnimy dialog między pracownikami i zatrudniającymi, ułatwimy zrzeszanie się przedsiębiorców, wspomagać będziemy zrzeszanie się pracowników, rozwiniemy możliwość pracy zdalnej i wprowadzimy odpowiednią jej ochronę”. I to tyle. Jak ten „program” ocenić? Bardzo trudno, bo właściwie nic w nim nie ma. Żadna partia nie zaprzeczy, że praca powinna być dobrze płatna, stabilna i satysfakcjonująca. Różnice między ugrupowaniami dotyczą natomiast instrumentów realizacji tego celu. Nikt też nie zaprzeczy, że warto, by pracownicy współpracowali między sobą, natomiast aż się prosi w tym kontekście, by coś powiedzieć o związkach zawodowych czy radach pracowników. Niestety nic takiego w dokumencie Nowej Lewicy się nie pojawiło. Pojęcie „przeciwdziałania patologiom” kompletnie nic nie oznacza, gdyż nawet nie wiemy, co autorzy dokumentu uważają za patologię. Dotyczy to też „zwiększania kreatywności i satysfakcji pracowników”. Na czym ma polegać ustawowe zwiększenie kreatywności pracowników? Nie jest jasne, ale w kolejnym zdaniu pojawia się coś, co chyba ma być zbiorem konkretów więc warto się im przyjrzeć. Czytamy o „ograniczeniu umów śmieciowych”. Co to znaczy? Warto przypomnieć, że już sześć lat temu o tym samym mówiła Beata Szydło, w czasie kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski, a niedawno Jarosław Kaczyński. Żadne z nich, podobnie jak Nowa Lewica, nie przedstawiło jakichkolwiek konkretów. Czy chodzi o likwidację umów zleceń? Wyższe kary dla nieuczciwych pracodawców? Wpisanie do Kodeksu pracy branż, w których umowy śmieciowe są zakazane? Zmianę ustawy o zamówieniach publicznych? Nie wiadomo. Ale kolejny postulat nareszcie jest konkretny: „wprowadzimy dodatkowy tydzień płatnego urlopu”. Innymi słowy urlop wypoczynkowy wzrośnie z 26 do 31 dni rocznie. To ciekawy pomysł, choć miliony Polaków pracują w ramach umów zleceń i wymuszonego samozatrudnienia, więc ich ten postulat nie dotyczy. Zresztą akurat długość urlopu w Polsce jest zbliżona do tej, którą przyjęły rozwinięte państwa UE. Lepszym rozwiązaniem wydawałoby się więc skrócenie tygodniowego wymiaru czasu pracy. Dalej czytamy: „wzmocnimy Państwową Inspekcję Pracy, żeby ograniczyć patologie rynku pracy i chronić pracowników”. Tutaj również przydałyby się konkrety, ale warto zwrócić uwagę, że PIP jest coraz bardziej upolityczniona i nie reaguje na olbrzymie patologie w spółkach skarbu państwa. Aż się prosi w tym kontekście, by wzmocnić rolę związków zawodowych – to jest domena lewicy w większości krajów świata. Nowa Lewica jednak nawet nie wspomniała o ruchu związkowym w swoim programie. Następnie mamy postulat, który znowu nic nie znaczy, czyli „wzmocnimy dialog między pracownikami i zatrudniającymi”. A czy lewica nie mogłaby chcieć wyłącznie wzmocnienia pozycji pracowników? Dalej mamy „ułatwienie zrzeszania się przedsiębiorców”, co samo w sobie jest dość egzotycznym hasłem, tym bardziej już w programie partii deklaratywnie lewicowej. Dla odmiany „Wspomaganie zrzeszania się pracowników” mogłoby być czymś istotnym, gdyby przekładało się na jakiekolwiek konkrety. Samo w sobie nic nie znaczy. Na końcu mamy deklarację Nowej Lewicy, że „rozwinie możliwość pracy zdalnej i wprowadzi odpowiednią jej ochronę”. Problem w tym, że taka możliwość już istnieje na masową skalę, przy czym w ramach pracy zdalnej warunki zatrudnienia w wielu przypadkach się pogorszyły, szczególnie odnośnie czasu pracy i rozliczania nadgodzin. I niestety na tym program Nowej Lewicy odnośnie rynku się kończy… Nie ma nic o wzroście płac, o budżetówce, o partycypacji pracowniczej, o ograniczaniu nierówności dochodowych, o większej transparentności konkursów i awansów w instytucjach publicznych, o poprawie bezpieczeństwa pracy. Nie ma nic, co by sprawiało, że program Nowej Lewicy można byłoby uznać za lewicowy.Warto jeszcze tylko dodać, że poza rozdziałem o rynku pracy jest też w zaprezentowanym programie Nowej Lewicy dział o gospodarce. Jest on jeszcze krótszy niż ten o rynku pracy. Składa się z ośmiu linijek. Niestety otwarcie programowe nowej partii okazało się falstartem. Oby konsultacje liderów partii z jej dołami doprowadziły do napisania programu od nowa.

publicystyka (4)
19.03.2022 08:57 Szumlewicz: Pranie brudów w domu Lewicy

Stosowanie podwójnych standardów przez czołowych polityków Lewicy nie tylko jest naganne moralnie, ale przede wszystkim odbiera im wiarygodność. Skoro bowiem milczą w sprawie nagannych praktyk swoich liderów, to znaczy, że ich walka z nepotyzmem, mobbingiem, łamaniem procedur, omijaniem statutów jest wynikiem politycznej kalkulacji, a nie ideowego zaangażowania. Dzisiaj wskazują patologie w obrębie Kościoła czy PiS-u, ale gdy zajdzie potrzeba, zawsze mogą zmienić front i rozszerzyć pojęcie „własnego gniazda”. Zresztą część z nich już to robi, z uśmiechem przytakując prowadzącym w TVP Info. Nie idź tą drogą, Lewico. Jak mawiał klasyk, warto być przyzwoitym.Kilkanaście dni temu Włodzimierz Czarzasty pokazał, że potrafi przebić Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Terleckiego w lekceważeniu procedur i zamykaniu ust oponentom. Tuż przed spotkaniem zarządu swojej partii zawiesił członkostwo sześciu jego członków, twierdząc, że brutalnie złamali statut ugrupowania. Na czym polegało złamanie statutu? Na medialnych doniesieniach, że mają oni inną wizję przyszłości partii niż Czarzasty. Lider ugrupowania nie tylko ich zawiesił, ale nawet odmówił dyskusji z nimi. Następnie przeniósł posiedzenie zarządu w inne miejsce niż pierwotnie ustalone, a gdy zobaczył, że zawieszeni również pojawili się na miejscu, ponownie zmienił salę obrad, wezwał ochronę i zamknął drzwi na klucz. Wtedy zarządził głosowanie w sprawie swojej wizji zjednoczenia SLD z Wiosną, a gdy je przegrał, zawiesił kolejnych dwóch członków zarządu i wyprosił ich z sali. W kolejnym kroku dokonał reasumpcji głosowania i obwieścił publicznie, że wszystko dokonało się zgodnie z planem. W międzyczasie okrojony przez wodza zarząd przyklepał jego decyzję o zawieszeniu nieposłusznej części władz partii. Gdy zawieszeni zażądali zebrania szerszych ciał statutowych partii, by oceniły postępowanie Czarzastego, ten dekretem odmówił. Wkrótce potem Czarzasty ruszył do mediów i zaczął tłumaczyć, że „sprawy wewnętrzne partii będą załatwiane wewnątrz partii”, a Anna Maria Żukowska oświadczyła, że „w polityce liczy się skuteczność, a nie styl, to nie gimnastyka artystyczna”.Przykłady osób i organizacji, które działają w ten sposób, można mnożyć. Najczęściej tego typu argumenty pojawiają się u najwyższych oficjeli Kościoła. Kler katolicki od setek lat sprzeciwia się jakiejkolwiek transparentności, stawiając się ponad świeckim prawem, debatą publiczną, demokratyczną wolą. Gdy ktoś wskazuje na ukrywanie pedofilów w obrębie Kościoła lub na brak transparentności finansowej, kler odmawia ujawnienia dokumentów, powołując się na swój autorytet i autonomię. Władze kościelne każdorazowo dają do zrozumienia, że same potrafią zwalczyć patologie i nie potrzebują żadnych zewnętrznych instancji. Fundamentalna reguła „prania brudów we własnym domu” obowiązuje wszystkich papieży i większość parafii. Ukrywanie patologii jest częścią doktryny kościelnej, ale też watykańskie władze wiedzą, że ujawnienie olbrzymiej skali patologii odbiłoby się negatywnie na pozycji Kościoła w społeczeństwie i utrudniłoby realizację jego misji.Jak rozumieć tłumaczenia Czarzastego i Żukowskiej? Poza tymi, których użyli, jest jeszcze kilka nośnych określeń, które je opisują: „tylko nie mów nikomu”, „brudy pierze się we własnym domu”, „nie kala się własnego gniazda”, „cel uświęca środki”. Wszystkie te sentencje obrazują sposób postępowania manipulatorów, mobberów, dyktatorów; wszystkie są używane w celu ukrycia przez nich swoich nieetycznych/bezprawnych/źle odbieranych działań.W obecnym sporze w obrębie klubu Lewicy sytuacja jest identyczna. Czarzasty łamie wszystkie możliwie zasady demokratycznej partii, omija statuty i regulaminy, zakulisowo szczuje przeciwko oponentom, powtarza głosowania, nasyła ochronę na przeciwników. Niewątpliwie są to zachowania naganne, kompromitujące i nie do usprawiedliwienia. Ale w całym tym sporze największym problemem nie jest postępowanie Czarzastego. On robi to, na co mu pozwala partia i jej koalicjanci. Sam Czarzasty, podobnie jak i Żukowska czy Marek Dyduch, z pewnością siebie godną Sławoja Leszka Głodzia czy Marka Jędraszewskiego, powtarza, że będzie robił, co chce, bo mu wolno. Trudno się dziwić – traktuje partię jak swój folwark. Znacznie bardziej szokuje, że w tej sprawie milczy Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Adrian Zandberg, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Marcelina Zawisza. Na co dzień są w pierwszym rzędzie walki z klerem, Ordo Iuris, PiS-em, Solidarną Polską, a gdy ich szef postępuje nagannie, powtarzają jak w hipnozie, że działania Czarzastego „to wewnętrzna sprawa partii”, albo unikają komentarza, czekając aż temat się wyciszy. Zresztą tak się dzieje nie pierwszy raz. Gdy Czarzasty obrażał Gabrielę Morawską-Stanecką, nagle wśród posłanek Razem, SLD i Wiosny zapanowała zadziwiająca cisza. Nikt nie potrafił skrytykować lidera, gdy ten pozwalał sobie na wypowiedzi godne Janusza Kowalskiego czy Marka Suskiego. Najwyraźniej wspólnie uznano, że to wewnętrzna sprawa partii. Niedawno Czarzasty po raz kolejny błysnął, zwracając uwagę posłance PiS, która na obrady przyszła z małym dzieckiem, że jego płacz przeszkadza w obradach. Kilka miesięcy wcześniej Marcelina Zawisza w mediach społecznościowych chwaliła się swoim zdjęciem z niemowlęciem w sejmowych ławach. Do dzisiaj zachowania Czarzastego nie skomentowała żadna polityczka Razem. Najwyraźniej uznano, że to wewnętrzna sprawa klubu.Podobnie funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych. Gdy pracowałem w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych i zacząłem zadawać pytania odnośnie sposobu wydawania pieniędzy, umów zawieranych w centrali, układów centrali z władzą państwową, ruszyła nagonka na mnie, w której używano najbardziej brutalnych, nieuczciwych metod. Łamano procedury, omijano statuty, zmieniano z dnia na dzień wewnętrzne regulaminy, ustawiano głosowania, zastraszano ludzi. Gdy podjąłem walkę o swoje prawa, nawet część osób przychylnie do mnie nastawionych powtarzała, że mnie ceni, ale sprawy wewnętrzne związku należy rozwiązywać w obrębie związku. Walcz o swoje, tylko nie mów nikomu. Zresztą takie stanowisko w tamtej sprawie przyjęli też obecni liderzy parlamentarnej Lewicy. Ze względu na wieloletni układ z OPZZ, politycy Lewicy przezornie milczeli.Jedną z ważnych zasad każdej wiarygodnej organizacji jest stosowanie tych samych zasad wobec innych podmiotów i siebie. Podwójne standardy w polityce podważają zaufanie. Akceptacja przez polityków Lewicy działań Włodzimierza Czarzastego to wzorcowy przykład dorabiania ideologii do usprawiedliwienia nagannych praktyk. Taka postawa odbiera Lewicy wiarygodność w jej walce z patologiami w obrębie partii rządzącej czy Kościoła. Trudno, aby złodziej był twarzą kampanii w walce z kradzieżami.Na tych samych mechanizmach opiera się Prawo i Sprawiedliwość. Ma swoją wizję kraju i bezwzględnie ją realizuje. Gdy opozycja wskazuje na marnotrawstwo środków publicznych, nepotyzm, wykorzystywanie prokuratury do celów partyjnych, krycie najbardziej skompromitowanych polityków – PiS nigdy się nie cofa. Władza jest bezwzględnie lojalna wobec swoich ludzi, których chroni, a gdy niewygodni dziennikarze, związkowcy, działacze społeczni zaczynają drążyć temat, cały aparat państwowej propagandy zniechęca ich, zastrasza, kompromituje, wykorzystując podporządkowane sobie media, a często też policję i prokuraturę.

Wiosna
19.03.2022 08:51 Wiosna podjęła uchwałę o samorozwiązaniu. Maciej Kopiec dla WTV: "Do decyzji podchodzę ze smutkiem"

11 czerwca Wiosna zakończyła Zgromadzenie Ogólne Partii. Niejednomyślnie podjęto decyzję o rozwiązaniu organizacji. Oficjalny komunikat wydał Maciej Kopiec. Skontaktowaliśmy się z politykiem, który wyjaśnił, co dalej. W rozmowie z naszą redakcją poseł Wiosny z Rybnika wskazał, że decyzja o charakterze formalnym stanowi formę integracji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Obie partie połączą się w Nową Lewicę. - Politycy i polityczki Wiosny zapiszą się do Nowej Lewicy. Jest to zdecydowana większość, o ile nie wszyscy z nas - poinformował Maciej Kopiec. Zgromadzenie Ogólne Partii @wiosnabiedronia podjęło właśnie niejednomyślnie uchwałę o rozwiązaniu Wiosny. Smutno, bo temu projektowi poświęciłem ogromną cześć życia i traktuję go niezwykle osobiście. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie✌️#Wiosna 2017-2021— Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) June 11, 2021

aleksander kwaśniewski
19.03.2022 08:46 Aleksander Kwaśniewski mówi o współpracy Lewicy i PiS. Niczego nie wyklucza

Aleksander Kwaśniewski skomentował ewentualne poparcie PiS-u przez Lewicę przy kolejnych głosowaniach. Były prezydent przekazał, że niczego nie wyklucza. – Istotą demokracji jest to, że opozycja potrafi znaleźć ważne elementy dla Polski, żeby głosować razem z rządzącymi.Od czasu wtorkowego głosowania nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy, w którym posłowie PSL, Polski 2050 oraz Lewicy zagłosowali razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości, media nie ustają w sugerowaniu, że wkrótce powstanie "nowa koalicja", w której PiS i lewicowe ugrupowania połączyłyby swoje siły.W minionym tygodniu o "zdradzie opozycji" opowiadał lider PO Borys Budka, a część członków Zjednoczonej Prawicy wyrażała nadzieję, że w sprawie współpracy Lewicy z partią rządzącą nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.

Rzeszów bez prezydenta
19.03.2022 08:43 Rzeszów został bez prezydenta? Tadeusz Ferenc rezygnuje z funkcji

Tadeusz Ferenc rezygnuje z funkcji prezydenta RzeszowaOficjalne informacje mają zostać przekazane podczas jutrzejszej konferencji prasowejSwoją funkcję w Rzeszowie pełnił od 2002 r.Tadeusz Ferenc pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa obecny był w polskiej polityce od lat 60. ubiegłego wieku.

wtv
19.03.2022 08:38 Podjęto ważną decyzję ws. pogrzebu Krystyny Łybackiej. Na przeszkodzie może stanąć pandemia.

W poniedziałek wieczorem zmarła w jednym z poznańskich szpitali wieloletnia posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krystyna Łybacka. W latach 2001-2004, pani Łybacka pełniła funkcję ministra edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Znana polityk była doktorem habilitowanym nauk matematycznych i nauczycielem akademickim. Zasiadała także w Parlamencie Europejskim VIII kadencji. W chwili śmierci miała 74 lata.Pogrzeb Krystyny Łybackiej z honorami w ograniczonym składzie przez epidemięWieloletni współpracownik Łybackiej poinformował opinię publiczną, że pani poseł zostanie pochowana w Alei Zasłużonych jednego z poznańskich cmentarzy. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy, co wiąże się z pewnym ceremoniałem. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w uroczystości będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, nie więcej niż 50. Szczegółowy scenariusz poniedziałkowego pogrzebu jest jeszcze ustalany. Asysta wojska z uwagi na sytuację w kraju będzie nieco mniejsza.W imieniu Sejmu RP na pogrzeb przyjedzie pan wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z asystą Straży Marszałkowskiej. W kościele na poznańskim Starym Zegrzu odbędzie się wcześniej nabożeństwo o charakterze rodzinnym.Krystynę Łybacką żegnają nie tylko aktywiści i politycy SLD, ale także innych partii. O zasługach wybitnej polityk napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Byłą minister szanowano nie tylko w środowisku Sojuszu. Wielu wspomina jej merytoryczne przygotowanie i zasługi dla edukacji. Z całą pewnością była wielką damą polskiej polityki, a jej śmierć to ogromna strata.Źródło: [Polsat News]

wtv
19.03.2022 08:37 Joanna Senyszyn rozpętała burzę. "Zapaliliśmy świeczki w hołdzie ofiarom pod pomnikiem Jana Pawła II"

Joanna Senyszyn to posłanka na Sejm z ramienia SLD, publicystka i działaczka społeczna. Określa się mianem feministki, ateistki i sojuszniczki środowiska LGBT. Często zabiera głos w ważnych sprawach polityczno-społecznych, a w swoich wypowiedziach nie kryje oburzenia, poruszając tematy, które leżą jej na sercu oraz nie owija w bawełnę.Jan Paweł II ukrywał pedofilię w kościele? Takiego zdania jest m.in. Joanna Senyszyn. Padły mocne słowaPrzy okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II oraz w związku z premierą drugiego filmu braci Sekielskich pt. "Zabawa w chowanego", posłanka postanowiła w nietypowy sposób wyrazić swoją solidarność z ofiarami księży pedofilów. Senyszyn uderzyła w papieża, zarzucając mu zatajanie tego problemu, a nawet bratanie się z oprawcami dzieci. Pod pomnikiem JP II złożyła kwiaty w hołdzie ofiarom, które doznały w przeszłości krzywdy z rąk duchownych. Uwieczniła ten moment zdjęciem oraz wymownym wpisem w mediach społecznościowych."Dość zabawy w chowanego! - powiedzieliśmy w Gdyni kościelnym pedofilom i zapaliliśmy świeczki w hołdzie ich ofiarom. Zebraliśmy się pod pomnikiem JPII, bo był to największy w historii Kościoła katolickiego przyjaciel, obrońca i patron księży-pedofilów" - napisała na Twitterze posłanka SLD, Joanna Senyszyn.Pod wpisem rozpętała się burza wśród internautów. Jedni podzielają zdanie posłanki, inni przeciwnie, starając się bronić papieża.Źródło: Twitter / WTV

wtv
19.03.2022 08:27 Leszek Miller przekazał, że wraz z nim zaszczepiła się żona. "Jak kochasz, musisz ją chronić"

"Nikt się nie wpychał, nikt nikogo nie wyrzucał z kolejki", zapewnił Leszek Miller w programie "Gość Radia Zet"Były premier po raz kolejny zaznaczył, że miał prawo przyjąć dawkę, gdyż od dawna pozostaje pacjentem szpitala WUMPolityk wskazał, że jego żona również leczy się w placówce. "Razem tam należymy i razem się zaszczepiliśmy"Nie milkną echa po przyjęciu szczepionek przez grupę osób nienależących do tzw. grupy zero. Według przedstawicieli kultury oraz sztuki akcja miała za zadanie promowanie akcji szczepionkowej, a sami zainteresowani mieli pełnić grupę ambasadorów.Wśród ludzi, którzy otrzymali dawkę poza kolejką, znalazł się Leszek Miller. Były szef rządu zapewnia jednak, że miał do tego prawo jako pacjent szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leszek Miller
19.03.2022 08:18 Leszek Miller pokazał zdjęcia z rodzinnego albumu z okazji rocznicy ślubu

Leszek Miller podzielił się radosną wieścią - 19 kwietnia mija 52. rocznica ślubu z jego żoną, AleksandrąPokazał również zdjęcia, na których rozpoznać go mogą jedynie najbardziej wprawne oczyPolityk i jego żona tworzą zgodne małżeństwo. Doczekali się również wnuków - Monika Miller zresztą zaskarbiła sobie już serca wielu fanówW ich życiu nie zawsze było jednak kolorowo. Oboje bardzo przeżyli samobójczą śmierć syna.