Artykuły powiązane tematycznie - Pogrzeb

Ceremonia, podczas której dochodzi do pochówku zmarłego. W przypadku uroczystości kościelnych, poprzedza ją msza święta z udziałem kapłana. W przypadku świeckich przedsięwzięć, z udziałem urzędnika.