Artykuły powiązane tematycznie - Prawo

Prawo jest przede wszystkim systemem norm, ustanawianym przez organy władzy (najczęściej państwowej). Terminu "prawo" używa się także w ujęciu podmiotowym. Wówczas możemy stwierdzić, że ktoś ma do czegoś prawo. Samo określenie pozostaje przedmiotem burzliwej dyskusji. Trudno jest je bowiem bezpośrednio dookreślić i zdefiniować. Wszystko przez fakt, iż prawo możemy pojmować na wiele sposobów, zmieniających się w czasie i specyficznej przestrzeni.