Artykuły powiązane tematycznie - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jeden z resortów, współtworzących Radę Ministrów. Element administracji rządowej odpowiadający za sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym.