Artykuły powiązane tematycznie - Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest największą religią świata, zrzeszającą około 32% globalnej populacji. U jej podstaw leży wiara w jednego Boga, który objawiał się ludziom stopniowo, zwieńczając ten proces w swoim synu Jezusie Chrystusie. Jego nauki przekazane zostały w ewangeliach kanonicznych oraz pismach, składających się na Biblię - świętą księgę. Jezus Chrystus był synem Marii, poślubionej Józefowi. Zmarł na krzyżu za grzechy świata. Po trzech dniach zmartwychwstał, aby tłumaczyć ludziom sens swojej męczeńskiej śmieci.