Artykuły powiązane tematycznie - Obywatele RP

Obywatele RP to organizacja społeczna, sprzeciwiająca się faszyzmowi, dyskryminacji mniejszości seksualnych i etnicznych oraz broniącą niezawisłości polskiego sądownictwa. Działa od 2016 roku. Na swoim koncie ma m.in. tzw. kontr-miesięcznice smoleńskie (organizowane, jako wyraz sprzeciwu wobec zamykania Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, każdego 10. dnia miesiąca, na czas tzw. miesięcznic smoleńskich) oraz blokowanie wydarzeń, których uczestnicy mogli propagować nacjonalizm.