Artykuły powiązane tematycznie - Globalne Ocieplenie

Globalne Ocieplenie jest procesem podwyższania się średniej temperatury na ziemi, przy jednoczesnym ochładzaniu stratosfery. Jest to proces “naturalny” w tym rozumieniu, że wpływają na niego czynniki takie, jak zmiany w cyklach orbitalnych, czy erupcje wulkanów. Przedmiotem debaty publicznej i naukowej pozostaje jednak wpływ człowieka na prędkość z jaką dochodzi do podnoszenia się temperatury.