Niedźwiedzie polarne. Public Domain Pictures
Źródło: Public Domain Pictures
Wszystkie wideo autora Wiktor Ćwikliński
Autor Wiktor Ćwikliński - 22 Lipca 2020

Niedźwiedzie polarne wyginą już niebawem, naukowcy nie mają wątpliwości. Padła data

Niedźwiedzie polarne są gatunkiem szczególnie narażonym na wszystkie zmiany powodowane globalnym ociepleniem. Naukowcy są zgodni, że drastyczne ograniczenie terenu ich występowania, spowodowane topnieniem wiecznej zmarzliny spowoduje nieodwracalny spadek populacji tych zwierząt. Wskazali konkretną datę, kiedy należy spodziewać się wyginięcia tego gatunku, jeśli do tego czasu negatywne zmiany by nadal postępowały.

Po przeanalizowaniu dynamiki spadków oraz szans na przetrwanie wybranych populacji naukowcy wskazali 2100 rok jako datę graniczną, do której najprawdopodobniej niedźwiedzie polarne znikną z powierzchni naszej planety.

Niedźwiedzie polarne zagrożone

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla niedźwiedzi polarnych jest kurczenie się czapy lodowej. Z tego powodu muszą one konkurować o przestrzeń życiową oraz zmniejsza się dostępność ich naturalnego pożywienia, jakim są foki. Głód osłabia zwierzęta, przez co jeszcze trudniej jest im polować. Tworzy się w ten sposób śmiertelne dla gatunku błędne koło, które wkrótce może wyniszczyć populację.

W raporcie pada stwierdzenie, że jest bardzo mało prawdopodobne, by 12 z 13 kontrolowanych populacji przetrwało kolejne 80 lat. Ich naturalne siedlisko - Arktyka - jest szczególnie dotknięte przez zmiany klimatu. Średnie temperatury rosną tam dwukrotnie szybciej niż w innych miejscach globu. Lód konieczny do polowań niedźwiedzi polarnych zanika, przez co okres ich oczekiwania na ponowne wyruszenie na łowy wydłuża się. Według założeń przedstawionych w wynikach badań średnia temperatura w rejonie występowania tych zwierząt może wzrosnąć aż o 3,3 stopnie Celsjusza, co oznacza kompletną katastrofę dla tego ekosystemu. Naukowcy wskazują również, że nawet zgodne z założeniami porozumień paryskich podwyższenie średnich temperatur o 2,4 stopnia nie uratuje niedźwiedzi polarnych, a jedynie odłoży ich wyginięcie w czasie - To wciąż znacznie więcej, niż to, czego doświadczyły niedźwiedzie polarne w ciągu miliona lat ewolucji - informują naukowcy. 

Niedźwiedziom szczególnie trudno jest przystosować się do zmian, jako tzw. drapieżnik szczytowy nie musiały obawiać się żadnych innych zwierząt. Całkowicie pozbawione naturalnych wrogów nie wykształciły ewolucyjnie predyspozycji do przystosowywania się do zmiennego otoczenia.