Artykuły powiązane tematycznie - Smog

Smog jest zanieczyszczeniem powietrza, mieszaniną mgły ze spalinami. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Zawarte w nim związki (takie jak tlenki siarki, tlenek azotu, czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) powodują astmę i duszności. Smog jest również jednym z czynników sprzyjających zachorowaniom na raka płuc. W samym 2010 roku, według danych WHO, z powodu zanieczyszczenia powietrza zmarło 230 tys. osób na świecie.