Artykuły powiązane tematycznie - Prawica

Prawica jest szerokim, często problematycznym w definicji, określeniem nurtu idei politycznych i poglądów. Jej geneza powiązana jest z rewolucją francuską, kiedy to w Zgromadzeniu Narodowym po prawej stronie sali zasiedli przedstawiciele szlachty, arystokracji i duchowieństwa, innymi słowy - przedstawiciele władzy.