Artykuły powiązane tematycznie - ONR

ONR, a właściwie Obóz Narodowo-Radykalny, jest polskim, skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym ugrupowaniem. Stanowi przedłużenie faszystowskiego stowarzyszenia o tej samej nazwie, funkcjonującego w okresie międzywojnia. W pierwotnym programie ONR znajdowały się skrajnie antysemickie zapisy, postulujące wydalenie Żydów z Polski.