Artykuły powiązane tematycznie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 1993 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera rozwój niewielkich aglomeracji. Udziela pomocy rolnikom ze środków krajowych, a także z dotacji unijnych. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów.