Artykuły powiązane tematycznie - Państwowa Inspekcja Pracy

To polski organ kontroli oraz nadzoru utworzony 3 stycznia 1919 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawdzaniem, czy w poszczególnych przedsiębiorstwach przestrzegane jest prawo pracy, a także analizą ewentualnych wypadków w miejscu pracy.