Artykuły powiązane tematycznie - Mowa nienawiści

Mowa nienawiści to oparte na uprzedzeniach, nacechowane negatywnie wypowiedzi, najczęściej skierowane przeciwko danej mniejszości. Często idzie w parze z dezinformacją i przypisywaniem konkretnej grupie jednolitych cech, bądź utożsamianie pozostającej na celowniku osoby ze wskazaną społecznością i jej domniemanymi atrybutami.