wtv.pl > Płaca Minimalna

Płaca Minimalna

Najniższy, dopuszczalny poziom wynagradzania pracowników za realizowanie obowiązków zawodowych w ciągu miesiąca.

Mateusz Morawiecki
19.03.2022 09:03 3100 pensji minimalnej? Solidarność złożyła konkretne propozycje

Mateusz Morawiecki nie może dłużej czekać. Do 15 września rząd musi wydać rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. "Solidarność" już wyłożyła konkretne propozycje. W grze nawet 3100 brutto. Rada Dialogu Społecznego debatuje nad podniesieniem minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. 5% inflacja wymusza na rządzie zadecydowanie o radykalnym wzroście pensji tak, by uchronić obywateli przed przykrymi skutkami wzrostu cen. Mateusz Morawiecki zaproponował minimalne wynagrodzenie w wysokości 3 tysięcy złotych brutto oraz minimalną stawkę godzinową na poziomie 19,60 złotych brutto.