wtv.pl > Polska > Przemysław Czarnek wydał specjalne wytyczne dla uczelni. Zaleca zajęcia w trybie stacjonarnym
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 19.03.2022 09:12

Przemysław Czarnek wydał specjalne wytyczne dla uczelni. Zaleca zajęcia w trybie stacjonarnym

Nowe wytyczne MEiN Przemysława Czarnka w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022
Nowe wytyczne MEiN Przemysława Czarnka w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022

Opublikowano nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Należy (je - przypd. red.) traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii - czytamy w oficjalnym komunikacie. Resort Przemysława Czarnka rekomenduje, by studenci uczestniczyli w zajęciach w trybie stacjonarnym. - Dziś jesteśmy bogatsi o różnorodne doświadczenia związane z koniecznością dostosowania organizacji dydaktyki i działalności naukowej do zmienionej rzeczywistości - napisał w inauguracyjnym liście szef MEiN.

W piątek 1 października oficjalnie rozpoczął się rok akademicki 2021/2022. Studenci wracają na uczelnie i większość zajęć odbywać będzie się w trybie stacjonarnym. Takie zalecenia przekazał MEiN.

Minister Czarnek uświetnił uroczystość inaugurującą rok akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Przed nami kolejny rok, w którym – jak wszystko na to wskazuje – będziemy nadal mierzyli się z pandemią COVID-19 - napisał w liście minister edukacji.

Nowy rok akademicki i nowe rekomendacje MEiN

Liczba nowych zakażeń koronawirusem rośnie. Tylko w piątek 1 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1362 nowych przypadkach. Najwięcej pozytywnych wyników potwierdzono w województwie lubelskim (274).

Obostrzenia nie wpływają na codzienność tak mocno, jak jeszcze rok temu. Widać to szczególnie w kwestii podejścia do nauki. Miesiąc temu do szkół wrócili już uczniowie. Od piątku również uczniowie ponownie rozpoczynają zajęcia.

MEiN wydało specjalne zalecenia w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022. - Zalecenia i wskazówki powinny stanowić punkt wyjścia do przeglądu i ewentualnej aktualizacji wewnętrznych procedur każdego podmiotu - podkreślił resort w oficjalnym komunikacie.

Największą zmianą jest rezygnacja z nauczania zdalnego. Ministerstwo Przemysława Czarna zaleca, by zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym.

"Rekomendujemy realizowanie zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia z zachowaniem takich środków bezpieczeństwa, jakie są możliwe do zastosowania ze względu na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i infrastrukturalne danej uczelni, tak aby zachować możliwość realizacji programu studiów oraz osiąganie zakładanych efektów uczenia się".

Decydujący głos ma rektor

Na wstępie zaleceń podkreślono, że nie są one obligatoryjne. - Decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni lub innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki podejmuje rektor albo dyrektor podmiotu - wskazał MEiN w dalszej części komunikatu.

Rektorzy w szczególności decydować będą o sposobie realizacji zajęć oraz ich prowadzeniu, organizacji wszelkich spotkań społeczności akademickiej, organizowania wydarzeń oraz opracowywania planów działania w sytuacji awaryjnej.

"Apelujemy o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

Studenci nie zostają bez głosu

W specjalnych wytycznych na temat organizacji rozpoczynającego się 1 października roku akademickiego uwzględniono stronę studencką.

MEiN rekomenduje, by władze poszczególnych uczelni pozostawały w bliskiej współpracy z samorządami studentów oraz doktorantów. - Zaangażowanie przedstawicieli samorządów w bieżące działania oraz umożliwienie wpływu na podejmowane decyzje, stanowić może nieocenione wsparcie dla władz oraz przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań - podkreśliło ministerstwo.

Dodatkowo przy okazji publikacji specjalnych wytycznych zdecydowano się na dołączenie prośby o przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi przez wszystkich członków społeczności akademickiej, którzy nie mają ku temu przeciwwskazań.

Byłeś świadkiem zdarzenia, które powinniśmy opisać? Napisz maila na adres [email protected]. Przyjrzymy się sprawie.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: wtv.pl Zdjęcie główne: Andrzej Iwanczuk/REPORTER