wtv.pl > Polityka > Przemysław Czarnek wydał rozporządzenie dot. zajęć wspomagających
Alan Wysocki
Alan Wysocki 19.03.2022 08:49

Przemysław Czarnek wydał rozporządzenie dot. zajęć wspomagających

Przemysław Czarnek
Piotr Molecki/East News

Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. Dokument późnym wieczorem został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Warto się zainteresować i przygotować na dodatkowe zajęcia prowadzone po powrocie do szkół.

Przemysław Czarnek zwiększył rezerwę oświatową o aż 187 milionów złotych. Środki te mają zostać przeznaczone na sfinansowanie zajęć wspomagających celem powtórzenia i utrwalenia wiadomości z obowiązkowych zajęć. Mogą to być lekcje języka, nauki ścisłe lub przedmioty charakterystyczne dla profilu danej klasy.

Rozporządzenie zmienia opublikowane już rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przemysław Czarnek przeznaczy 187 milionów na nadrabianie zaległości

Przemysław Czarnek nie wskazał, w jaki konkretny dyrekcja ma organizować zajęcia wspomagające. Szkoły mają pełną swobodę w doborze przedmiotów, godzinach prowadzenia dodatkowych lekcji oraz metodach przekazywania wiedzy.

Należy zaznaczyć, że zajęcia wspomagające nie będą obowiązkowe. Nauczyciel ani dyrektor nie mogą zmusić dzieci i młodzieży do brania w nich udziału. Lekcje mają zostać prowadzone tak, by dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic.

Przemysław Czarnek zarządził wejście w życie rozporządzenia wraz z dniem następującym po publikacji. Oznacza to, że przepisy zaczną obowiązywać już 29 maja.

"Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września" - przekonują pracownicy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zajęcia będą organizowane dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów. W przypadku szkół podstawowych - w grupie nie mniejszej niż 5 uczniów.

Według szacunków Ministerstwa Edukacji i Nauki z dodatkowych godzin mogą skorzystać ponad 3 miliony uczniów i uczennic.

Dyrektorzy szkół będą zobowiązani do przedstawienia informacji z zakresu prowadzonych zajęć. W tym celu przygotowano specjalny dokument.

>

Zajęcia wspomagające nie dotyczą szkół podstawowych oraz liceów dla dorosłych. Mowa także o szkołach branżowych II stopnia, szkołach policealnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, szkołach przysposabiających do pracy oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Byłeś świadkiem zdarzenia, które powinniśmy opisać? Napisz maila na adres [email protected]. Przyjrzymy się sprawie.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Powiązane