wtv.pl > Polityka > Przemysław Czarnek proponuje zmiany w systemie oświaty
Alan Wysocki
Alan Wysocki 19.03.2022 08:52

Przemysław Czarnek proponuje zmiany w systemie oświaty

Przemysław Czarnek
Jakub Kaminski/East News

Przemysław Czarnek przemodeluje system edukacji. Zmiany dotkną zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

Na stronie Sejmu jeszcze nie widnieje projekt ustawy. O projekcie poinformował MEiN. Przemysław Czarnek chce zwiększyć władzę kuratoriów, tym samym odbierając ją częściowo samorządom.

Samorząd jest organem prowadzącym daną szkołę. Lokalni liderzy zatwierdzają nazwę placówki, wydają zgody na zwolnienie dyrektora, mogą także interweniować w przypadku nadużyć i nagradzać za odpowiednie postawy.

Przemysław Czarnek z rewolucją w oświacie

Projekt Przemysława Czarnka zakłada przekazanie władzy w ręce kuratorium i zwiększenie kontroli nad dyrekcją danej placówki.

"Ministerstwo otrzymywało wiele sygnałów, w szczególności od rodziców, nauczycieli, ale także związków zawodowych dotyczących potrzeby wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą skuteczność działań kuratora oświaty" - informuje MEiN.

Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie już oprotestował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Ministerstwo powołuje się na działania niezgodne z prawem, zaniżanie jakości edukacji i negatywny pływ na rozwój uczniów.

Resort chce, by kurator miał "znaczący głos" w procesie powoływania, odwoływania lub zawieszania dyrekcji w sytuacji "stwierdzenia uchybień". Zwiększenie kontroli dotyczy także placówek niepublicznych.

Kolejnym kontrowersyjnym rozwiązaniem jest nałożenie obowiązku na dyrektora, by ten przed rozpoczęciem zajęć w ramach współpracy z organizacją pozarządową, uzyskał i przekazał opiekunom prawnym szczegółową informację w zakresie konspektu zajęć i wykorzystywanych materiałów.

Konieczne byłoby także uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty. Byłeś świadkiem zdarzenia, które powinniśmy opisać? Napisz maila na adres [email protected]. Przyjrzymy się sprawie.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: WTV