wtv.pl > Gospodarka > Tylko u nas: Sprawdziliśmy, ile kosztują lekcje religii w szkołach. Miliony złotych płyną z naszych kieszeni
Alan Wysocki
Alan Wysocki 19.03.2022 08:26

Tylko u nas: Sprawdziliśmy, ile kosztują lekcje religii w szkołach. Miliony złotych płyną z naszych kieszeni

wtv
WTV.pl
  • Prowadzenie lekcji religii w szkołach jest zagwarantowane przez umowę międzynarodową między Polską o Watykanem, znaną jako Konkordat. Zasady organizowania zajęć uściśla rozporządzenie ministra edukacji z 30 sierpnia 1990 roku

  • Katecheci i katechetki są wynagradzani tak, jak nauczyciele innych przedmiotów. Poważne różnice można jednak dostrzec w warunkach pracy

  • W samym Poznaniu organizacja lekcji religii kosztuje samorząd 21 milionów złotych

8 stycznia wysłaliśmy do 15 miejscowości wniosek o dostęp do informacji publicznej. Pytaliśmy o wynagrodzenia katechetów, a także o koszty, jakie wiążą się z organizacją lekcji religii w szkołach. Zgodnie z obowiązującym prawem termin na dostarczenie odpowiedzi minął 22 stycznia. Wiadomość zwrotną otrzymaliśmy jedynie od 12 urzędów. Na skrzynce mailowej zabrakło informacji od władz Kielc, Zielonej Góry, Rzeszowa.

Ile kosztują nas lekcje religii. Informujemy o kosztach, warunkach pracy, a także zasadach wynagradzania katechetów

Przedstawicielka urzędu Płocka, Agnieszka Harabasz przekazała naszej redakcji, że "roczny, szacunkowy koszt wynagrodzeń osób duchownych, nauczających lekcji religii w szkołach i przedszkolach (wraz z dopiskiem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynosi 1 581 598,44 zł". 

Konkretne informacje dostarczyła nam także Anida Kinga Samoraj z urzędu Olsztyna. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono na pensje duchownych, prowadzących lekcje religii w jednostkach oświaty środki w wysokości 1 095 965,04 złotych.

"Miesięczna wysokości pensji (wynagrodzenia brutto) w br. duchownych, prowadzących lekcje religii w jednostkach oświaty zawiera się w przedziale od 287,08 zł do 5 075,75 zł. w zależności na jaką część etatu duchowny jest zatrudniony" - przekazała Samoraj. 

Pracownicy urzędu poznańskiego wskazali, że lekcje religii w roku szkolnym 2019/2020 kosztowały samorząd około 21 milionów złotych.  

Monika Pawlak z łódzkiego urzędu poinformowała, że aż 291,33 etatów obejmują nauczyciele lekcji religii. Upraszczając, gdyby każdy z nich miał 1 etat, byłoby to 291 osób "Wynagrodzenia wahają się (w zależności od stopnia awansu zawodowego i stażu pracy) od 3 115 zł brutto miesięcznie do 5 022 zł brutto miesięcznie" - wskazała dla naszej redakcji. 

Przedstawiciele Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Lublina, Szczecina, Gdańska, Warszawy, Bydgoszczy i Katowic przekazali, że nie dysponują danymi, rozróżniającymi środki przekazywane z budżetu na organizacje lekcji religii, a innych przedmiotów. Wiemy, że władze Gdańska właśnie pracują nad wyliczeniem wynagrodzeń nauczycieli religii pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Rzecznicy urzędów wskazali wprost, że zgromadzenie informacji wymaga czasu przez wzgląd na ilość szkół oraz duchownych, nauczających w jednostkach oświaty.

Pracownicy krakowskiego urzędu podali, że nauczycielem religii może być zarówno osoba duchowna, jak i świecka. "W roku szkolnym 2020/2021 w samorządowych szkołach i placówkach oraz 10 punktach katechetycznych innych wyznań zatrudnionych jest 440 nauczycieli religii" - przekazali naszej redakcji. 

Władze Krakowa poinformowały, że zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), określa, że nauczyciele religii muszą posiadać upoważnienie (missio canonica) od biskupa diecezjalnego. Oznacza to, że aby dyrektor szkoły mógł zatrudnić nauczyciela do nauczania religii, niezbędne jest stosowne skierowanie wydane przez właściwego biskupa.

Zatrudnianie katechetów, zgodnie z rozporządzeniem rządu, odbywa się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego w przypadku Kościoła katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego 

"Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów i innych związków wyznaniowych w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej (aktualnie Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 3 kwietnia 2019 r. )" - przekazała Małgorzata Tabaszewska.

Katarzyna Szczęch z urzędu Szczecina poinformowała nas, że duchowny, który jest nauczycielem otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego. Konkretne stawki pedagogów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku. Na wysokość zarobków nauczycieli, oprócz pensji zasadniczej, wpływają również dodatki (m.in. wysługa lat, dodatek wychowawczy i motywacyjny).

Co więcej, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli legitymują się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, od 1 września 2020 roku wynosi: 

  • dla nauczyciela stażysty 2 949 zł brutto

  • nauczyciela kontraktowego 3 034 zł brutto

  • nauczyciela mianowanego 3 445 zł brutto

  • nauczyciela dyplomowanego 4 046 zł brutto

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: [WTV]

Tagi: Ksiądz Polska
Powiązane