Emerytury. Pixabay/Alicja
Źródło: Pixabay/Alicja
Wszystkie wideo autora Alan Wysocki
Autor Alan Wysocki - 24 Lutego 2021

Sejm odrzucił poprawki Senatu ws. wyższego zwiększenia emerytur najuboższych seniorów

Sejm przyjął ustawę. Najuboższe emerytury nie będą wyższe o 70 złotych, tak jak postulowali senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Propozycja Zjednoczonej Prawicy pozostaje niezmienna. Najniższe świadczenia już od 1 marca wzrosną jedynie o 50,88 złotego.

Już na początku roku Zjednoczona Prawica rozpoczęła pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sejm w pierwszym czytaniu przyjął przepisy, powiększające świadczenia o 4,24%. Najniższe emerytury miały przy tym wynieść o 50,88 złotego więcej niż dotychczas. 21 stycznia propozycję przedłożono do Senatu, który chciał podnieść najniższe uposażenia nie o 50,88, a o 70 zł (tj. sama podwyżka z racji waloryzacji nie mogłaby być niższa niż 70 zł).

Emerytury wyższe jedynie o 50 złotych

Ustawa wraz z poprawkami trafiła do Sejmu, który dziś zadecydował o pozostaniu przy pierwszej wersji dokumentu. Obecnie do wejścia w życie przepisów niezbędny jest podpis Andrzeja Dudy i publikacja w Dzienniku Ustaw RP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jedynie kilka dni na przygotowanie przelewów. 

- Chcę państwu przypomnieć, że zgodnie z waszą zapowiedzią, Szanowny Panie Ministrze… Rząd PiS ustami pana premiera powiedział, w którejś kampanii zresztą, że waloryzacja rent i emerytur nie powinna wynosić mniej niż 70 zł. I z uwagi na to wasze zapewnienie złożyłam poprawki zmierzające właśnie go tego, żeby wyrazy „50 zł”, bo o takim minimalnym świadczeniu chcecie mówić i takie chcecie zrobić, zastąpić wyrazami „70 zł”, co byłoby zgodne z waszą deklaracją. No ale, tak jak mówię, to było przed wyborami - deklarował podczas minionych obrad Senatu Artur Dunin

Sejm o godzinie 14:30 przyjął sprawozdanie komisji, która negatywnie zaopiniowała poprawkę Senatu. Wszystko przez wzgląd na brak środków na sfinansowanie podwyżek. Według przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Skarb Państwa musiałby dopłacić kolejny miliard złotych. Przypomnijmy, że rząd nie szczędzi środków na świadczenia socjalne. 14. i 13. emerytura łącznie będzie kosztować Skarb Państwa 22 miliardy zł. 

Marta Kaczyńska ostrzega przed zanikiem tożsamości kulturowejMarta Kaczyńska ostrzega przed zanikiem tożsamości kulturowejCzytaj dalej

Za odrzuceniem poprawki głosowało 235 posłów. 210 domagało się jej przyjęcia, a 5 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Spośród przedstawicieli opozycji za odrzuceniem wniosku Senatu zagłosowała członkini Koalicji Polskiej - Bożena Żelazowska, poseł niezależny - Lech Kołakowski, a także poseł Konfederacji - Dobromir Sośnierz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazało, że od 1 marca osoby pobierające najniższe emerytury i renty uzyskają 1250,88 złotego. Świadczenia o wysokości 2300 złotych wzrosną do 23897,53 złotych, a uposażenia na poziomie 2500 złotych wyniosą 2606 złotych. Najbogatsi, czerpiący 3000 złotych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą liczyć na 3127 złotych. Waloryzacja w myśl rządowego projektu będzie kosztować Skarb Państwa 10,6 miliarda złotych.

Należy jednak zaznaczyć, iż nie jest to jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć seniorzy. Już w kwietniu na kontach ukażą się 13. emerytury. W listopadzie, a w wyjątkowych sytuacjach w grudniu, potrzebujący uzyskają także 14-stki. Będą one wynosić najniższe, zwaloryzowane uposażenie, czyli 1250,88 złotego i trafią do rąk osób, których dochód nie przekracza 2900 złotych brutto. Uprawnionych do skorzystania z programu będzie 7 milionów 900 tysięcy osób, czyli 94% świadczeniobiorców.

Waloryzacja emerytur jest wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny. Do obliczeń niezbędne jest uzyskanie konkretnych informacji dotyczących średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wyniki prac zostały ogłoszone przez prezesa GUS-u 15 stycznia. Obecnie największa odpowiedzialność spoczywa na barkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który musi przeliczyć świadczenia i przekazać wypłaty poddane waloryzacji. 

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło; [Sejm/Senat]