wtv.pl > Polska > Emerytura wyższa o nawet 300 zł. Możemy ponownie ją przeliczyć
Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk 19.03.2022 08:25

Emerytura wyższa o nawet 300 zł. Możemy ponownie ją przeliczyć

wtv
WTV.pl
  • Swój zasiłek emerytalny można powiększyć również po długim czasie od rozpoczęcia jego pobierania

  • Wszystko zależy od spełnienia paru czynników - dorabiania czy przypilnowanie do naliczenia składek sprzed 1999 roku

  • Żeby podwyższyć swoją emeryturę, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w ZUS, które przeliczy ją ponownie

Jak zrobić to krok po kroku i w jakich sytuacjach przeliczenie ma sens?

Dorabianie do emerytury podwyższy również świadczenie

W czasie legalnego zarabiania pieniędzy odprowadzamy składki na ZUS. Sytuacja nie zmienia się również wtedy, kiedy przechodzimy na emeryturę - jeśli pracujemy, to wciąż możemy odkładać pieniądze na naszą emeryturę i co jakiś czas starać się o jej przeliczenie.

Jeśli osoba pobiera emeryturę na starych zasadach, może przeliczać jej wartość na końcu każdego kwartału. Na nowych warunkach sytuacja pozwala na przeliczenie dopiero po zakończeniu pracy, w ramach której odprowadzało się składki (w ich przypadku muszą również wiedzieć, że mogą dokonać jednego przeliczenia w ciągu jednego roku kalendarzowego). 

Jeśli senior pragnie dorobić, prawie nic nie stoi mu na przeszkodzie - jeśli pobiera emeryturę po 60 i 65 roku życia, czyli w zaplanowanym ustawowo wieku dla kobiet i mężczyzn, może wciąż pracować, ile tylko chce. 

Dorabianie do emerytury ma jednak swoje limity dla osób przebywających na wcześniejszej emeryturze - jeśli zostaną przekroczone, pomniejszona zostanie emerytura. Jeśli dorobek przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (6719,70 zł brutto od 1 grudnia 2020 roku), wówczas ZUS może wstrzymać wypłacanie świadczenia. Pomniejszanie tego, co otrzymamy, rozpoczyna się od kwoty 70 proc. średniej pensji (3618,30 zł brutto od 1 grudnia 2020 roku). 

W przypadku otrzymywania emerytur pomostowych, seniorzy nie mogą pracować w zawodzie, z którego odeszli. Jeśli zechcą pracować w innym, obowiązują ich podobne limity, jak osoby przebywające na wcześniejszej emeryturze. Przy emeryturze pomostowej wniosek o uwzględnienie składek można złożyć dopiero w następnym roku kalendarzowym od przejścia na emeryturę, chyba że wcześniej pracodawca, u którego dorabialiśmy, rozwiąże umowę. We wniosku należy podzielić nowe, odprowadzane składki przez liczbę miesięcy przewidywanego życia (więcej można zobaczyć we wniosku) - z wyniku ilorazu dowiemy się, o ile zwiększy się świadczenie po przeliczeniu. 

Składki przez 1999 rokiem

1999 rok zmienił zasady składkowania i pobierania emerytur. Każdemu, kto pracował przed tym rokiem lub studiował, przewidziano kapitał początkowy, który ma odpowiadać latom jego pracy w danym miejscu. 

Problemem jest jednak to, że każdy Polak, który pracował przed 1999 rokiem musi udowodnić, że tak było - potrzebne są odpowiednie dokumenty, umowy lub spisy pracowników. Jeśli sami ich nie posiadamy, można ich szukać w naszych dawnych zakładach pracy, a jeśli zostały one zlikwidowane - w archiwach państwowych lub prywatnych. 

Jeśli nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby potwierdzić naszą wersję, można zwrócić się do świadków, którzy zapewnią, że w danym czasie pracowaliśmy w zakładzie. Najlepiej, by było to również dwóch pracowników tego samego zakładu - urzędnicy będą pytać ich o zajmowane stanowiska i staż pracy. 

Od 2015 roku obowiązują również nowe przepisy dot. naliczania składek za studia przed 1999 rokiem - można odebrać kapitał początkowy za cały okres studiów, nie ma znaczenia, czy pracowało się również w tym czasie, czy nie. Należy przedstawić ZUS jedynie swój dyplom

Również kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopach wychowawczych, mogą traktować ten czas jako okres składkowy. W 2015 roku wprowadzono przepisy, na mocy których matki przebywające na urlopach wychowawczych nie tracą nic ze składek, zupełnie, jakby przez cały czas przebywały wtedy w zakładzie pracy. 

W takich wypadkach warto przeliczyć swoją emeryturę i sprawdzić, jak wygląda to w kontekście kapitału początkowego - można podwyższyć swoje świadczenia nawet o 200-300 zł!

źródło: [wyborcza.biz]

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Tagi: ZUS Emerytura
Powiązane