Resort przygotowuje zmiany w programie Dobry Start zakładającym wypłatę 300 zł "na wyprawkę szkolną" ucznia.. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Źródło: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Wszystkie wideo autora Julian Bakuła
Autor Julian Bakuła - 8 Kwietnia 2021

Zmiany w rządowym programie. 300 zł na dziecko Dodatkowe 300 złotych na dziecko. Rząd szykuje duże zmiany

W ramach programu "Dobry Start" rodzinom przysługuje co roku 300 zł jednorazowego świadczenia "na wyprawkę szkolną" na każde dziecko uczące się w szkole. Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady wypłaty świadczenia i wnioskowania o nie.

"Dobry Start' to program wsparcia koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mający stanowić "inwestycję w edukację polskich dzieci" i zakładający coroczne wypłacanie rodzinom 300 zł "na wyprawkę szkolną" na każde uczące się w szkole dziecko do 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

 - Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej - podaje gov.pl. Świadczenie przyznawane jest rodzinom bez względu na dochód, a żeby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek.

- Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmiany w przyznawaniu 300 zł na "Dobry Start"

Jak podaje tvn24.pl, resort przygotował przeznaczony do przyjęcia jeszcze w bieżącym kwartale projekt rozporządzenia zmieniającego zasady przyznawania rodzinom z dziećmi świadczenia na "Dobry Start"

Zmiany zmierzają w kierunku cyfryzacji całego procesu wnioskowania o świadczenie i wypłacania go oraz zmniejszenia kosztów obsługi wypłaty świadczenia. Ponadto nadzór nad programem przejąłby od powiatów i gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co ma pozwolić na efektywniejszą obsługę programu.

Dotychczas wnioski o świadczenie można było składać w formie papierowej - stacjonarnie, np. w urzędzie miasta lub gminy czy ośrodku pomocy społecznej, lub korespondencyjnie. To miałoby się wkrótce zmienić.

Jak podaje tvn24.pl, zgodnie z proponowanym przez resort rozporządzeniem wniosek można by było składać tylko poprzez systemy teleinformatyczne. Ponadto samego świadczenia nie otrzymywalibyśmy już w formie gotówkowej czy przekazem pocztowym, lecz - przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Sieć obiega Sieć obiega "antyszczepionkowy" nekrolog Krzysztofa KrawczykaCzytaj dalej

Według resortu zmiana sposobu wypłaty świadczenia pozwoliłaby zaoszczędzić 488 mln zł przez najbliższe dziesięć lat poprzez obniżenie kosztów obsługi świadczenia do poziomu 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę wszystkich świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

- Koszty obsługi świadczenia dobry start są obecnie określone na poziomie 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Proponowane zmiany w zakresie podmiotu obsługującego świadczenie oraz formy jego dystrybucji (wyłącznie na rachunek bankowy) spowoduje znaczącą redukcję kosztów obsługi - czytamy w przywoływanym przez tvn24.pl fragmencie projektu rozporządzenia.

Źródło: tvn24.pl, gov.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV: