ZUS przypomina: nadal można korzystać z zasiłku opiekuńczego.. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Źródło: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Wszystkie wideo autora Konrad Wrzesiński
Autor Konrad Wrzesiński - 7 Kwietnia 2021

ZUS przypomina: Rodzice nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

ZUS zwraca uwagę, że wobec obecnej sytuacji epidemicznej rodzice mogą nadal korzystać z przedłużonego zasiłku opiekuńczego. Obowiązujący ze względu na trwające obostrzenia dodatek wypłacany jest w wysokości 80 procent wynagrodzenia.

Przeciągające się ograniczenia, wprowadzane wobec rozwoju trzeciej fali epidemii koronawirusa, zaowocowały kilkukrotnym przedłużaniem terminu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wypłacane przez państwo pieniądze mają związek z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi, które dotychczas uczęszczały do zamkniętych żłobków, przedszkoli i szkół. ZUS przypomina, że z dodatku można korzystać do 11 kwietnia.

ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunom dzieci do lat 8 oraz starszych, w przypadku posiadania orzeczenia o ich niepełnosprawności, podaje Interia.

Państwo wypłaci pieniądze rodzicom dzieci do lat 16, u których stwierdzono niepełnosprawność. W przypadku orzeczenia o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje opiekunom dzieci do lat 16 oraz do lat 24 w przypadku orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia.

Flaga przed Pałacem Prezydenckim opuszczona do połowy masztu w hołdzie medykom zmarłym na COVID-19Flaga przed Pałacem Prezydenckim opuszczona do połowy masztu w hołdzie medykom zmarłym na COVID-19Czytaj dalej

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem żłobki, przedszkola oraz pozostałe placówki pobytu dziennego mają obowiązek, by do 11 kwietnia zapewnić opiekę dzieciom osób wykonujących działalność medyczną.

W przypadku niemożności zajęcia się dziećmi medykom również przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przypominają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek wypłacany jest w kwocie 80 proc. pobieranego wynagrodzenia i przysługuje za każdy dzień, w którym beneficjent sprawował opiekę nad dzieckiem, niezależnie od tego, czy był on ustawowo wolny od pracy.

Warto zaznaczyć, że korzystanie z zasiłku opiekuńczego nie uszczupli przysługujących na zasadach ogólnych 60 dni zasiłku opiekuńczego w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Niewykluczone, że wobec przedłużenia lockdownu, ogłoszonego dziś przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, według którego stacjonarne funkcjonowanie placówek oświatowych pozostanie zawieszone, wypłata zasiłku opiekuńczego zostanie przedłużona.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

źródło: Interia / WTV