wtv.pl > Gospodarka > Waloryzacja obejmuje nie tylko emerytury. Podwyższony zostanie szereg rent
Julian Bakuła
Julian Bakuła 19.03.2022 08:24

Waloryzacja obejmuje nie tylko emerytury. Podwyższony zostanie szereg rent

wtv
WTV.pl
  • Znamy zrewidowany wskaźnik waloryzacji marcowej

  • Pod uwagę wzięto zaktualizowane dane dotyczące inflacji i wzrostu płac

  • Emerytury i renty wzrosną o 4,24 proc.

  • Dolną granicą podwyżki będzie 50,88 zł

  • Obok emerytur wzrośnie także wysokość szeregu innych świadczeń

Marcowa waloryzacja rent i emerytur dotyczy aktualnie wypłacanych świadczeń, które podwyższane są co roku, aby zrekompensować spadek siły nabywczej świadczeń będący skutkiem między innymi inflacji.

Jak podaje gazeta.pl, początkowo rząd zapowiadał waloryzację na poziomie 3,84. Jej wysokość określana jest jednak na podstawie inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, te zaś okazały się wyższe, niż prognozowano.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 15 stycznia bieżącego roku wynika, że inflacja dotycząca średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniosła 3,4 proc., a inflacja dotycząca emeryckich gospodarstw domowych - 3,9 proc.

Podstawą do ustalenia zrewidowanego wskaźnika waloryzacji stała się inflacja emerycka. Z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł według danych GUS na 9 lutego 1,7 proc., czyli - jak podaje gov.pl - 20 proc. realnego wzrostu cen

Waloryzacja na poziomie 4,24 proc.

W oparciu o te dwa wskaźniki - inflację emerycką na poziomie 3,9 proc. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 1,7 proc. - ustalono, że marcowa waloryzacja kwotowo-procentowa emerytur i rent wyniesie 4,24 proc. z dolną granicą podwyżki najniższych świadczeń na poziomie 50,88 zł.

Waloryzacja obowiązywać zacznie 1 marca, kiedy to wzrośnie wysokość objętych nią emerytur (powszechnych, rolniczych i mundurowych) oraz kilku innych świadczeń - renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej.

W związku z tym najniższe świadczenia (w tym emerytura minimalna) wzrosną do 1250,88 zł (1067 zł netto) zgodnie z waloryzacją kwotową. Dla świadczenia, które dotychczas wynosiło 2300 zł, podwyżka w ramach waloryzacji procentowej wyniesie 97,52 zł, dla świadczenia w wysokości 2500 zł podwyżka sięgnie 106,00 zł, a dla 3000 zł - 127,20 zł.

"Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł. (przy wskaźniku waloryzacji 104,24 proc.)" - czytamy na portalu gov.pl.

Wskaźnik waloryzacji ustalony został w ramach ustawy przyjętej pod koniec stycznia bieżącego roku. - Troska o sytuację materialną osób starszych jest dla nas szczególnie istotna - mówiła wtedy przywoływana przez gov.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródła: gov.pl, gazeta.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Tagi: Emerytura