wtv.pl > Polityka > W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie. Jest zapis o maseczkach
Alan Wysocki
Alan Wysocki 19.03.2022 08:41

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie. Jest zapis o maseczkach

Maseczki
PETRAS MALUKAS/AFP/East News

Zdejmiemy maseczki na świeżym powietrzu. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki zarządził opublikowanie w Dzienniku Ustaw rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja. Zawarte w nim decyzje dotyczą m.in. noszenia maseczek.

Zdejmiemy maseczki na świeżym powietrzu

Zgodnie z najnowszymi przepisami od 15 maja będziemy mogli zrezygnować z używania maseczek na świeżym powietrzu.

Zakrywanie ust oraz nosa wciąż obowiązuje w zamkniętych przestrzeniach.

Pamiętajmy, że rozporządzenia muszą być zgodne z obowiązującą hierarchią aktów prawnych. Zgodnie z przepisami, podstawą do wydania przez Morawieckiego ważnego dokumentu jest Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Do 28 maja wydłużono zakaz działalności dla właścicieli aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness. Dopuszczono uzgodnione wcześniej wyjątki.

Siłownie, kluby fitness i solaria zostaną otwarte od 29 maja przy zachowaniu limitu jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu.

Do 5 czerwca wydłużono zakaz działania kasyn. Co więcej, do 5 czerwca prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczone przy stosowaniu limitu w postaci ograniczenia dostępnych pokoi o połowę. Do limitu nie wlicza się żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej. Do 14 maja prowadzenie działalności na terenie obiektów hotelarskich będzie możliwe dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego. Do 14 maja lokale gastronomiczne mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. W ogródku gastronomicznym będziemy mogli usiąść od 15 maja. Klienci będą musieli zasłaniać nos do momentu zajęcia stolika. Jedynie obecność przy stoliku upoważnia do zdjęcia maseczki.

Od 29 maja branża gastronomiczna będzie mogła prowadzić pracę na terenie lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych.

Zakrywanie ust oraz nosa przy użyciu maseczki będzie także ciążyć na pracownikach obsługi. "Klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika" - czytamy w rozporządzeniu. Od 15 maja dopuszczona zostaje działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych przy zachowaniu konkretnych zasad. Mowa o organizowaniu wydarzeń wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Od 29 maja cyrkowcy i muzycy mogą organizować wydarzenia w zamkniętej przestrzeni przy udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, a także przy zachowaniu limitu 50% miejsc. Widzowie i słuchacze będą zobowiązani do zakrywania nosa. Niedozwolone będzie spożywanie posiłków i napojów.

Od 15 maja do 28 maja dopuszczone zostanie prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice zostanie dopuszczone wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 metra. Od 29 maja zaś powyższe podmioty będą mogły prowadzić działania w zamkniętych pomieszczeniach przy zachowaniu dystansu społecznego oraz limitu 15 osób.

Do 5 czerwca dopuszcza się działalność instytucji kultury przy zachowaniu obowiązku zakrywania nosa przez zwiedzających i obsługę. Narzucono także limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej danego lokalu.

Od 15 maja zezwolono na prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo, ale tylko i wyłącznie na otwartym powietrzu oraz pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% miejsc. Widzowie i słuchacze nie będą mogli zdjąć maseczek, czy też spożywać posiłków.

Od 15 maja możliwe będzie organizowanie imprez okolicznościowych przy limicie maksymalnej liczby 25 gości oraz pozostałych zasadach bezpieczeństwa - maseczki, dystans między stolikami jak w ogródkach gastronomicznych.

Od 29 maja limit gości przy imprezach okolicznościowych zostanie podniesiony do maksymalnie 50 gości.

Na ten moment nie dopuszczono prowadzenia wydarzeń sportowych z udziałem publiczności. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia na świeżym powietrzu, jednak tu obowiązuje rygorystyczny limit 25% dostępnych miejsc.

Do 5 czerwca osoby przebywające w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, w innej w placówce handlowej, na stacji paliw płynnych, czy też na straganie są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

W placówkach pocztowych panuje limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej z wyłączeniem obsługi.

Do 5 czerwca wydłużono zakaz prowadzenia sal zabaw.

Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym.

Byłeś świadkiem zdarzenia, które powinniśmy opisać? Napsz maila na adres [email protected]. Przyjrzymy się sprawie.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Powiązane