wtv.pl > Polityka > Stan wyjątkowy w Polsce. Mamy komentarz PSL
Maja Staśko
Maja Staśko 19.03.2022 09:05

Stan wyjątkowy w Polsce. Mamy komentarz PSL

EN 01489708 0622
Pawel Wodzynski/East News

1) zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

We wtorek Mateusz Morawiecki w imieniu Rady Ministrów poinformował o wystąpieniu z wnioskiem do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego oraz lubelskiego przy granicy z Białorusią. Zapytaliśmy o to posłankę Urszulę Nowogórską z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Wprowadzenie stanu wyjątkowego we wskazanych w Rozporządzeniu miejscowościach wiązać się będzie z pewnymi ograniczeniami i restrykcjami, o których mówi ustawa - powiedziała nam posłanka Urszula Nowogórska. I dodała, że na obszarze objętym stanem wyjątkowym:

2) wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

3) wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Posłanka dodała, że decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta na okres 30 dni na podstawie następujących przesłanek:

1) zagrożenia bezpieczeństwa obywateli 2) zagrożenia porządku publicznego

- W mojej ocenie ta decyzja powinna być podjęta w szerokim dialogu politycznym, również z udziałem opozycji - stwierdziła Urszula Nowogórska. - Takie działanie uchroniłoby Rząd przed krytycznymi uwagami i podważaniem słuszności podjętych decyzji. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest elementem wieloaspektowej gry politycznej.

Gdy pytamy, dlaczego Rada Ministrów wprowadza stan wojenny teraz, a nie wprowadziła w sprawie COVID, posłanka odpowiada, że jedną z propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego było wprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z pandemią COVID-19. To zdecydowanie pomogłoby w skutecznej walce z wirusem i uchroniło i zabezpieczyło przedsiębiorców przed bolesnymi skutkami gospodarczymi lockdownu.

Na pytanie o to, jak ta decyzja wpłynie na osoby koczuję na granicy, posłanka Urszula Nowogórska, stwierdza: - W moim przekonaniu rzeczą naturalną jest ochrona granic przed nielegalnymi jej przekroczeniami. Ale również, zobowiązani jesteśmy do pomocy i humanitarnego traktowania migrantów. Na granicy polsko-białoruskiej jest 13 przejść granicznych i to właśnie tam powinno odbywać się legalny ruch migracyjny. Dałoby to możliwość realnej pomocy i weryfikacji tożsamości uchodźców przed przyznaniem wiz humanitarnych, czy statusu uchodźcy. Takie działania pomogłyby uniknąć niepotrzebnych niepokojów i napięć przygranicznych. Niekontrolowany ruch migracyjny dałby zielone światło do kolejnych nielegalnych przekroczeń granicy.

Artykuły polecane przez redakcję WTV

Powiązane