wtv.pl > Świat > Parlament Europejski przyjął rezolucję o prawach osób LGBTIQ. Apeluje o równe traktowanie i uznawanie małżeństw jednopłciowych
Maria Glinka
Maria Glinka 19.03.2022 09:09

Parlament Europejski przyjął rezolucję o prawach osób LGBTIQ. Apeluje o równe traktowanie i uznawanie małżeństw jednopłciowych

Jakub Kaminski/East News
Jakub Kaminski/East News

We wtorek 14 września Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą praw osób LGBTIQ. Europosłowie postulują, aby małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii Europejskiej. Przyjęcie rezolucji zbiegło się w czasie z terminem, w którym pięć polskich samorządów miało wyjaśnić sprawę przyjęcia uchwał anty-LGBT.

Ważny dzień dla “tęczowej” Europy. Europosłowie o prawach LGBTIQ

Rezolucja została przyjęta dzięki głosom 387 europosłów. Przeciwko zagłosowało 161 osób, a 123 wstrzymały się od głosu.

To ważna deklaracja dla całego europejskiego środowiska LGBTIQ. W przyjętym dokumencie PE wskazuje, że obywatele utożsamiający się z tym gronem powinni mieć możliwość korzystania ze swoich praw w pełni. 

Europosłowie uważają, że małżeństwa jednopłciowe lub związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim UE powinny być uznawane we wszystkich krajach Wspólnoty na identycznych zasadach. Małżonkowie i partnerzy mają być traktowani identycznie, jak osoby płci przeciwnej pozostające w sformalizowanych związkach.

Apel nie tylko do Rumunii. Potrzebna jest zmiana we wszystkich państwach członkowskich

W rezolucji europosłowie odnieśli się także do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które wskazuje, że małżonkowie tej samej płci powinni być objęci przepisami dyrektywy o swobodnym przepływie osób. 

W związku z tym PE domaga się od Komisji Europejskiej reakcji względem Rumunii. Rząd w Bukareszcie nie dostosował bowiem krajowych przepisów, co oznacza, że orzeczenie ETS pozostaje niewykonalne.

Rezolucja to także apel do wszystkich państw członkowskich UE. Europosłowie chcą, aby kraje Wspólnoty uznawały osoby dorosłe wymienione w akcie urodzenia za prawnych rodziców. Dzięki temu “tęczowe rodziny” miałyby takie same prawa, jak rodzice przeciwnej płci.

Warszawa i Budapeszt na celowniku europosłów. Co z uchwałami anty-LGBT?

W dokumencie znalazło się także odwołanie do Polski i Węgier. Członkowie PE przypomnieli, że to właśnie w tych państwach środowisko LGBTIQ doświadcza dyskryminacji.

Dlatego też wezwali UE do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązań. Europosłowie domagają się także zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych względem Polski i Węgier.

Wszystko to w dniu, w którym mija termin wyjaśnienia sprawy uchwał anty-LGBT. W lipcu 2021 r. Komisja Europejska zażądała od marszałków pięciu województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) oficjalnego oświadczenia i podjęcia “działań naprawczych” z uwagi na podpisanie uchwał lub podpisanie Samorządowej Karty Praw Rodzin autorstwa Ordo Iuiris. 

Sejmiki nadal bronią swojego zdania, co może skłonić UE do podjęcia najbardziej radykalnych środków. W grę wchodzi np. wstrzymanie negocjacji w sprawie wypłaty środków operacyjnych 2021-2027. TVN24 donosi, że Małopolska mogłaby na tym stracić ponad 2,5 mld euro (11,4 mld zł).

Byłeś świadkiem zdarzenia, które powinniśmy opisać? Napisz maila na adres [email protected]. Przyjrzymy się sprawie.

Artykuły polecane przez redakcję WTV: