wtv.pl > Świat > Historyczny moment. Papież Franciszek zmienił zapisy dot. roli kobiet w kościele
Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk 19.03.2022 08:27

Historyczny moment. Papież Franciszek zmienił zapisy dot. roli kobiet w kościele

wtv
WTV.pl
  • Papież Franciszek ogłosił nowy dokument, który jednak jedynie przypieczętowywał stan faktyczny w Kościele

  • Od tego momentu wszystkie kobiety będą mogły służyć podczas nabożeństw i różnych celebracji, znajdując się przy ołtarzu i czytając Pismo

  • Część hierarchów obawiała się tego aktu, sądząc, że otworzy on drogę do kapłaństwa kobiet, czemu zaprzeczył Franciszek

  • Kobiety w Kościele wciąż pełnią rolę marginalną. Z różnych stron pojawiają się głosy, że są traktowane jak służące lub kwiatki do kożucha - sytuacja ta jednak przez długi czas jeszcze się nie zmieni

Kapłaństwo kobiet, które byłoby symbolicznym równouprawnieniem w Kościele katolickim, nie jest w ogóle brane pod uwagę przez większą część hierarchów. 

Papież Franciszek modyfikuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Dopuszczenie kobiet do służby przy ołtarzu

Papież Franciszek w wygłoszonym w poniedziałek w liście apostolskim o tytule „Spiritus Domini”, zmodyfikował zapis Kodeksu Prawa Kanonicznego, dopuszczając tym samym do posługi przy ołtarzu kobiety - od teraz oficjalnie będą mogły sprawować funkcje lektorek, ministrantek czy szafarek sakramentów. 

Jak zaznaczył, praktyka pokazuje jednak, że zmiana prawa była jedynie formalnością. Od wielu lat biskupi dopuszczają kobiety do wielu czynności w Kościele. 

- W wielu wspólnotach na całym świecie jest to już praktyka zaaprobowana przez biskupów - mówiono. 

Formalność ta była jednak bardzo ważna, bo w 1972 roku papież Paweł IV oficjalnie dopuścił do tych posług jedynie mężczyzn

Franciszek przypomniał o swoich słowach z adhoracji apostolskiej z 2020 roku, gdzie zaznaczał, że kobiety, jako pełnoprawne członkinie Kościoła, powinny mieć większe możliwości we wspólnocie, jak również mieć na nią faktyczny wpływ i szanse na podejmowanie decyzji.

Mimo tego, wciąż istnieją duże opory przeciwko ustanowieniu kobiet kapłankami - poniedziałkowa modyfikacja kodeksu zastrzegała, że nie temu ma służyć. Franciszek podał za Janem Pawłem II, że „Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom”. 

Zawsze na marginesie - o kobietach w Kościele

Choć Maryja wydaje się być jedną z najważniejszych postaci dla wiary katolickiej, to wcale nie sprawia, że kobiety dzięki temu są w kościelnym centrum. Mają pozostawać jako kościelne audytorium, słuchaczki, które spełniają konkretne zadania - usługują mężczyznom i słuchają ich rad. 

W taki sposób traktowane są siostry zakonne, które często nie mają własnego majątku i o pieniądze na środki higieniczne, takie jak np. podpaski, muszę prosić proboszcza, przy parafii którego pracują lub przełożonych. Najczęściej również to właśnie księża opowiadają im z pozycji wyższości o tym, jak powinny się modlić i jak żyć, co przedstawia słynny esej benedyktynki, siostry Małgorzaty Borkowskiej „Oślica Balaama. Apel do duchownych panów”.

Dotychczas pełniły funkcje organistek, organizatorek w wewnętrznych wspólnotach i gospoś w parafiach. Dopiero od pewnego czasu zyskują lepszą pozycję, ale w większości przypadków wciąż nic się nie zmienia.

Kapłaństwo kobiet budzi jeszcze wiele kontrowersji, ale według bardziej postępowych filozofów jest jedyną możliwością na doprowadzenie do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Kościele katolickim.

źródło: [onet.pl]

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Powiązane