wtv.pl > Polska > Niektóre grupy rodziców mogą wysłać dzieci do przedszkola mimo obostrzeń
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 19.03.2022 08:21

Niektóre grupy rodziców mogą wysłać dzieci do przedszkola mimo obostrzeń

wtv
WTV.pl
  • W poniedziałek przedszkola przyjmą jedynie nieliczne dzieci

  • W rozporządzeniu wyszczególniono, że m.in. dzieci funkcjonariuszy służb mundurowych osób pracujących przy zwalczaniu COVID-19, czy pracownicy regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych mogą nadal przyjmować naukę stacjonarnie

  • Wyszczególniono również, iż w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego placówka ma obowiązek zorganizować opiekę dziecku

  • Do 11 kwietnia wydłużono również okres przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Do tej pory żłobki i przedszkola w całej Polsce pracowały stacjonarnie mimo zamykania lub hybrydowego nauczania w wyższych klasach. Od poniedziałku również to ulegnie zmianie.

Nie wszyscy rodzice muszą jednak martwić się, że ich pociechy nie pojawią się w przedszkolu i muszą oni znaleźć opiekę na czas, gdy przebywają w pracy. W rozporządzeniu podpisanym przez ministra Przemysława Czarnka wyszczególniono kilka grup, które mimo obostrzeń mogą oddawać swoje dzieci do szkoły na starych zasadach.

Od poniedziałku większość dzieci nie pójdzie do przedszkola

III fala koronawirusa sprawiła, iż rządzący ponownie zadecydowali o zawieszeniu stacjonarnej pracy przedszkoli oraz żłobków. Dzieci od poniedziałku nie pojawią się w swoich szkołach. Rozporządzenie regulujące te kwestie pozostawia jednak kilka możliwości.

Okazuje się, że minister Przemysław Czarnek oraz premier Mateusz Morawiecki nie zapomnieli o tym, że część rodziców wykonuje zawody szczególnej wagi w czasie pandemii. Ukłon w ich stronę polega na pozostawieniu furtki związanej z możliwością wysłania dzieci do przedszkola.

Kilka grup opiekunów nie musi martwić się o to, z kim zostawią swoje dzieci w czasie, gdy oni sami pochłonięci są przez obowiązki zawodowe. Nie wszyscy mają możliwość pozostania w domu i wykonywanie swojej pracy zdalnie, a nawet w przypadku pracowania z domu opieka nad dziećmi nie pozwala skupić się na właściwej produktywności.

Niektórzy rodzice mimo obostrzeń mogą oddać dziecko pod opiekę nauczycieli w przedszkolu

Kto może bez obaw pojawić się jutro pod placówką swoich dzieci bez obawy z odesłaniem z odmową przyjęcia przedszkolaka pod opiekę? Lista nie jest krótka. Najbardziej powszechna wiedza dotyczy tego, iż przywilej ten przyznany został rodzicom będącym funkcjonariuszami służb mundurowych oraz pracownikom służby zdrowia. To jednak nie koniec.

Osoby, których dzieci wymagają specjalnego nauczania, również mają możliwość dalszego nauczania stacjonarnego. W takiej sytuacji przedszkole ma obowiązek zorganizować opiekę dla dziecka. Dodatkowo do przedszkola w poniedziałek swoje dzieci wysłać mogą osoby, które: zatrudnione są w jednostkach systemu oświaty, zawodowo gwarantują opiekę dzieciom do lat 3, pracują w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, czy interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Również pracujący w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej otrzymali od rządzących możliwość dalszego korzystania z nauki stacjonarnej w przedszkolach swoich dzieci. W gronie wyróżnionych grup znaleźli się również zatrudnieni w noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Ograniczenie prac jednostek szkolnych, w tym właśnie przedszkoli i żłobków gwarantujących opiekę najmłodszych dzieci powoduje, iż część rodziców może otrzymać od państwa pieniądze. Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej o tym, że okres, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy — został przedłużony.

Państwo zapłaci rodzicom za opiekę

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został ponownie przedłużony. Obecnie rządzący zdecydowali się na ustanowienie granicy na 11 kwietnia. Którzy rodzice mogą wystąpić o pieniądze od państwa?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8. Opiekunowie zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi limit wieku mają znacznie wyższy. W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zasiłek przysługuje opiekunom dzieci do lat 24. W momencie, gdy dzieci mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności cenzus wieku wynosi 18 lat. Do 16 roku życia zasiłek opiekuńczy pobierać mogą natomiast rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W każdym z tych przypadków rodzice muszą być ubezpieczeni.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: Radio Zet / Twitter.com @Dziennik_Ustaw @MEIN_GOV_PL @MRiPS_GOV_PL / Money.pl

Powiązane