wtv.pl > Polityka > Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Radosław Fogiel odpowiada
Alan Wysocki
Alan Wysocki 19.03.2022 08:21

Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Radosław Fogiel odpowiada

wtv
WTV.pl
 • Jarosław Kaczyński od blisko pół roku pełni funkcję wiceministra. Polityk nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia z racji sprawowanej funkcji. Zajmuje się kwestiami związanymi z obronnością państwa. Ma pod sobą Mariusza Błaszczaka i Zbigniewa Ziobrę

 • Poseł Platformy Obywatelskiej w rozmowie z "WP" deklarował, iż wicepremier zniknął, zamiast walczyć o poprawę sytuacji epidemicznej w Polsce. Odpowiedź nadeszła ze strony wicerzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości, Radosława Fogiela

 • - Jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to nierzadko wychodzi ostatni czy jeden z ostatnich z Kancelarii Premiera - wyjawił dla "Tłit WP"

Od 2015 roku Jarosław Kaczyński pojawia się w mediach jedynie epizodycznie. Wywołało to reakcję Platformy Obywatelskiej, która uważa, że głównym zajęciem wicepremiera powinno być zwalczanie kryzysu epidemicznego w kraju. - Gdzie jest dziś Jarosław Kaczyński [...]? Od 2 miesięcy nie wypowiedział się publicznie, od 2 miesięcy - krytykował Cezary Tomczyk.

Czym obecnie zajmuje się Jarosław Kaczyński? Rzecznik partii przekazał najnowsze informacje

Na zarzuty pod adresem wicepremiera zostały skontrowane przez Radosława Fogla, który wyjaśnił, że lider Prawa i Sprawiedliwości pracuje przy Alejach Ujazdowskich. - Pracuje, wykonuje swoje obowiązki. To jakby pytać, czym zajmuje się premier, drugi wicepremier. Wszyscy pracują. Mogę zapewnić, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to nierzadko wychodzi ostatni czy jeden z ostatnich z Kancelarii Premiera - odpierał dla "WP". 

Jak informuje rzecznik PiS-u, Wiceprezes Rady Ministrów analizuje projekty ustaw, a także "podejmuje rozmaite decyzje z dziedziny, która mu podlega". - Praca w rządzie to nie tylko brylowanie przed kamerami, nie tylko miłe spędzanie czasu. To dużo pracy - deklarował. 

Kompetencje Jarosława Kaczyńskiego są ściśle uregulowane. Zostały publicznie przedstawione dzięki interwencji posła Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Misztalskiego. Należy podkreślić, że do kompetencji i obowiązków lidera Zjednoczonej Prawicy nie należą kwestie ochrony systemu zdrowia. Mowa jednak o szeroko rozumianej ochronie bezpieczeństwa. 

Poniżej wymieniamy, co konkretnie robi wicepremier, spędzając całe dnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dokonuje analiz w zakresie spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji

 • Zapewnia koordynacje wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa,

 • Rozpatruje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa,

 • Zapewnia koordynacje działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, a także rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności,

 • Zleca Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa,

 • Analizuje rządową politykę bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatyw wymagających współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywanie rozwiązań w zakresie spójności tej polityki i przedstawianie ich Radzie Ministrów,

 • Wypracowuje projekty rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa,

 • Przygotowuje propozycje działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności,

 • Analizuje wypracowuje propozycje udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem

Jarosław Kaczyński ma także kompetencje powoływania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: [Wirtualna Polska]

Powiązane