Instytut Ordo Iuris organizuje 8 marca konferencję dotyczącą praw kobiet.. YouTube / OrdoIuris "Konferencja „W obronie praw kobiet”. Edycja II: Równouprawnienie czy uniformizacja?" [screenshot]
Źródło: YouTube / OrdoIuris "Konferencja „W obronie praw kobiet”. Edycja II: Równouprawnienie czy uniformizacja?" [screenshot]
Wszystkie wideo autora Julian Bakuła
Autor Julian Bakuła - 4 Marca 2021

Ordo Iuris z propozycją na 8 marca. Skrajnie prawicowa organizacja szykuje konferencję o prawach kobiet

Na Dzień Kobiet, 8 marca, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zaplanował konferencję "W obronie praw kobiet". Celem przyświecającym organizatorom konferencji ma być m.in. "odkłamanie" pojęcia praw kobiet.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to skrajnie prawicowa i konserwatywna organizacja dążąca m.in. do zaostrzenia prawa aborcyjnego i wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej oraz powielająca nieprawdziwe informacje o osobach LGBT+.

Ordo Iuris w obronie praw kobiet?

To właśnie Ordo Iuris było autorem opinii prawnej dołączonej do wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności ustawy pozwalającej na przerywanie ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad lub chorób płodu. W odpowiedzi na wniosek Trybunał Konstytucyjny (TK) zdelegalizował tzw. przesłankę embriopatologiczną dokonywania aborcji.

Wydane 22 października 2020 roku orzeczenie TK wywołało masowe protesty kobiet w całej Polsce, które sprzeciwiają się ograniczeniu ich prawa do decydowania o własnym ciele i o macierzyństwie. Uczestniczki protestów postrzegają zaostrzenie prawa aborcyjnego - do którego doszło 27 stycznia bieżącego roku po opublikowaniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw -  jako naruszenie praw kobiet.

Ordo Iuris angażuje się także w inne działania wymierzone w prawa kobiet, np. opowiadając się za wypowiedzeniem przez Polskę konwencji antyprzemocowej mającej na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i przemocy wobec kobiet.

"Konwencja jest obszernym dokumentem, który formułuje konkretne zalecenia, jak skutecznie chronić osoby pokrzywdzone, a także zapewniać im pomoc i wsparcie systemowe. Jej przepisy stosuje się nie tylko do kobiet, ale do wszystkich osób pokrzywdzonych przemocą" - czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Minister zdrowia zapowiedział ograniczenia teleporad. Jutro podpisze rozporządzenieMinister zdrowia zapowiedział ograniczenia teleporad. Jutro podpisze rozporządzenieCzytaj dalej

Ordo Iuris konsekwentnie rozwija jednak swoje własne, osobliwe rozumienie praw kobiet, sugerując, że działa w obronie tych praw. Przykładem może być organizowana przez Ordo Iuris konferencja "W obronie praw kobiet" zaplanowana na 8 marca, czyli Dzień Kobiet.

Celem konferencji ma być - jak czytamy na stronie ordoiuris.pl - "przeprowadzenie rzetelnej i wolnej od ideologii dyskusji nad stanem realizacji praw kobiet w dzisiejszym świecie". Organizatorzy zastrzegają przy tym, że pojęcie praw kobiet jest w dzisiejszym świecie "jednym z najbardziej zinstrumentalizowanych pojęć w debacie publicznej", planowany przez Ordo Iuris cykl konferencji ma więc służyć "próbie odkłamania" tego pojęcia.

Z opisu na stronie konferencji możemy się dowiedzieć, że poświęcona będzie ona m.in. krytyce koncepcji gender, która obecnie - jak przyznają sami organizatorzy - "postrzegana jest jako główny instrument w działaniach na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn", która jednak miałaby być według Ordo Iuris błędna.

"Podczas Konferencji nasze panelistki spróbują odpowiedzieć zatem na zasadnicze pytanie – czy perspektywa gender jest rzeczywistą perspektywą kobiet? Czy perspektywa gender prowadzi do równouprawnienia, czy też do uniformizacji, a właściwie wykorzenienia kobiecości i różnic między płciami ze współczesnego świata?" - czytamy na portalu defendingwomensrights.org.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: ordoiuris.pl, trybunal.gov.pl, defendingwomensrights.org