wtv.pl > Gospodarka > Ważna wiadomość dla dorabiających do emerytury. Trzeba się rozliczyć, bo zostało niewiele czasu
Konrad Wrzesiński
Konrad Wrzesiński 19.03.2022 08:23

Ważna wiadomość dla dorabiających do emerytury. Trzeba się rozliczyć, bo zostało niewiele czasu

wtv
WTV.pl

Internetowy serwis TVN24 wskazuje, że obowiązek poinformowania ZUS-u o przychodach ciąży na wszystkich osobach, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Konieczności rozliczenia podlegają choćby ubiegłoroczne wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz przychody osiągnięte w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Limity dla osób dorabiających do emerytury

ZUS zaznacza, że poinformowanie Zakładu o przychodach jest niezbędne do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Wspomniany portal przypomina, że emerytów i rencistów, którzy dorabiają do swoich świadczeń, obowiązują pewne limity.

Przychód emeryta lub rencisty jest rozliczany na podstanie zaświadczenia z zakładu pracy. W przypadku seniorów prowadzących własną działalność gospodarczą konieczne jest przedstawienie przez nich oświadczenia o wysokości przychodu, za który uznaje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

TVN24.pl zaznacza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi rozliczyć przychody, przyjmując wariant, który jest korzystniejszy dla świadczeniobiorcy. W przypadku, gdy w niektórych miesiącach limit został przekroczony, ale w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie obciążać seniora skutkami finansowymi.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy osiągnięty przez seniora przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie.

Emerytura lub renta może być ponad to zawieszona, jeśli wspomniane przekroczenie będzie wyższe niż 130 procent.

Z konieczności informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zarobkach zwolnione są osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Zasada ta dotyczy również osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz tych, które pobierają renty rodzinne. Wspomniane grupy mogą dorabiać do świadczeń bez ograniczeń.

Obowiązek udzielania ZUS-owi informacji nie dotyczy również uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia zatrudnionych na umowie zleceniu bądź agencyjnej, z wyłączeniem uczniów, którzy pobierają renty socjalne, wskazuje serwis.

źródło: tvn24.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Tagi: ZUS Emerytura