wtv.pl > Gospodarka > Sejm zdecydował: 14. emerytura nie dla każdego seniora
Konrad Wrzesiński
Konrad Wrzesiński 19.03.2022 08:23

Sejm zdecydował: 14. emerytura nie dla każdego seniora

wtv
WTV.pl
  • Sejm nie przyjął żadnej z poprawek Senatu w ustawie dotyczącej wypłacania czternastek w 2021 roku

  • Dodatkowego świadczenia nie otrzyma około 500 tys. emerytów

Senat proponował m.in. zniesienie progu dochodowego, po którego przekroczeniu wysokość czternastej emerytury będzie pomniejszana. Wskazywano, że podobne różnicowanie seniorów nie ma żadnego uzasadnienia, wskazuje serwis TVN24.

Ich sytuacja życiowa jest podobna, generalnie są to emeryci lub renciści, osoby nieczynne zawodowo ze względu na wiek i stan zdrowia oraz przyczyny, które spowodowały konieczność bycia poza rynkiem pracy, ustawa zaś w brzmieniu przyjętym przez Sejm, przyznając jednorazowe świadczenie pieniężne, stwarza wśród uprawnionych dalsze podziały, które nie są uzasadnione, czytamy w przytaczanym przez portal stanowisku senatorów.

Czternasta emerytura nie dla wszystkich

Sejm nie zgodził się jednak na żadną z proponowanych przez Senat poprawek w ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów.

Oprócz wspomnianego zniesienia kryterium finansowego senatorzy postulowali też, by czternastki były finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak dotychczas – z Funduszu Solidarnościowego. Ten powstał w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Czternaste emerytury zostaną wypłacone w listopadzie. Ich wartość osiągnie wysokość minimalnej emerytury z obecnego roku kalendarzowego, a zatem 1250,88 zł brutto, zaznacza tvn24.pl.

Według szacunków rządu czternaste emerytury trafią to 9,1 mln osób. Nie wszyscy seniorzy mogą jednak liczyć na zastrzyk gotówki w wymienionej powyżej kwocie. Ustawa zakłada bowiem, że próg dochodowy wyniesie 2900 zł brutto. Po jego przekroczeniu czternastka będzie pomniejsza według zasady złotówka za złotówkę.

Pomniejszone świadczenie otrzyma 1,2 mln osób na co dzień pobierających wyższe emerytury. Na dodatkowe pieniądze nie może liczyć 500 tys. seniorów otrzymujących najwyższe świadczenia.

Miliardy z budżetu państwa

Na wypłatę popularnych czternastek przeznaczono około 11,4 mld zł państwowych pieniędzy, zaznacza wspomniany portal. Dodatkowe pieniądze wpłyną do seniorów wraz z listopadową emeryturą.

Internetowy serwis TVN24 wskazuje, że w wyjątkowych okolicznościach świadczenie może zostać wpłacone nieco późnej. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych będzie to grudzień 2021 roku, a w przypadku wypłacanego co kwartał świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników – styczeń 2022 roku.

Oprócz czternastej emerytury seniorzy mogą dodatkowo liczyć na popularne trzynastki, przysługujące wszystkim emeryturom i rencistom. Wypłacane są w wysokości pobieranej emerytury.

źródło: tvn24.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV: