wtv.pl > Gospodarka > 1 lipca rusza składanie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 19.03.2022 09:19

1 lipca rusza składanie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Do 1 lipca trzeba złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródła spalania spalania paliw
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Właściciele domów muszą pamiętać o złożeniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Termin jej składania rozpoczyna się od 1 lipca, a niedopełnienie tego nowego obowiązku skutkować będzie mandatem w wysokości 500 złotych, lub nawet 5 tys. grzywną.

Wprowadzone przez rządzących zmiany zaowocowały stworzeniem deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Jest to bezpośrednio związane z modyfikacją ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku, gdy nie dopełnimy tego obowiązku, należy liczyć się z możliwymi karami. Mowa o mandacie oraz wysokiej grzywnie. Co dokładnie ma znaleźć się w deklaracji i do kogo należy ją złożyć?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw: od 1 lipca rusza jej składanie

O konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw od 1 lipca 2021 roku nie wiedzą wszyscy. Ważne jest by, pamiętać, że obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, lub zarządcach budynków.

Co to znaczy w praktyce? Nowym obowiązkiem nie muszą zaprzątać sobie głowy jedynie mieszkańcy i właściciele lokali w blokach. Za nich bowiem deklarację złoży spółdzielnia lub wspólnota.

Zgodnie z Dz.U.2021.554 t.j. deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składa się do prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. Co ważne, należy to zrobić w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Dlaczego zatem w tym roku obowiązek ten rozpoczyna się dopiero 1 lipca? Wszystko związane jest, z tym że deklaracja ta to nowość w polskim prawie.

W momencie rozpoczęcia zbierania deklaracji, a więc właśnie 1 lipca, właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają 12 miesięcy na dopełnienie tej formalności. W przypadku nowopowstałych budynków termin ten wynosi zaledwie 14 dni.

Co zawarte musi być w deklaracji?

Na szczęście nowy obowiązek nie musi wiązać się z wizytą we właściwym urzędzie. Deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw można bowiem składać również elektronicznie.

Deklaracje wpłynąć muszą do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W piśmie zawarte muszą być następujące informacje:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela, lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

  • adres nieruchomości w obrębie, której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c

  • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku, lub lokalu, o ile posiada

  • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku, lub lokalu, o ile posiada

  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Co ważne, w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji konieczne jest jej ponowne złożenie, osoba odpowiedzialna ma obowiązek zgłoszenia tych zmian w terminie 14 dni od pojawienia się zmian.

Osoby, które zignorują ten obowiązek liczyć się muszą z karą

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw nie jest kwestią osobistą. Obowiązek ten wynika ze zmiany przepisów prawa.

Osoby, które w terminie 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. nie złożą odpowiedniego dokumentu, liczyć mogą się z otrzymaniem mandatu w wysokości 500 złotych. Nałożona może zostać również grzywna. Tutaj kara jest już dotkliwsza, gdyż opiewać ma ona nawet na 5 tys. złotych.

Byłeś świadkiem zdarzenia, które powinniśmy opisać? Napisz maila na adres [email protected]. Przyjrzymy się sprawie.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: sip.lex.pl, magnuszew.pl, globenergia.pl, WTV

Zdjęcie główne: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Powiązane