wtv.pl > Gospodarka > Wniosek można złożyć jedynie do 31 stycznia. ZUS przekazał ważne informacje ws. zwolnienia ze składek za listopad
Alan Wysocki
Alan Wysocki 19.03.2022 08:25

Wniosek można złożyć jedynie do 31 stycznia. ZUS przekazał ważne informacje ws. zwolnienia ze składek za listopad

wtv
WTV.pl
  • ZUS wraz z Radą Ministrów umożliwili dużej grupie przedsiębiorców zwolnienie ze składek za listopad

  • Wnioski można składać jedynie do 31 stycznia

  • Przedsiębiorcy muszą posiadać odpowiedni kod PKD

Interesanci mogą przedłożyć odpowiednie dokumenty jedynie drogą elektroniczną. ZUS udostępnił do tego celu specjalną Platformę Usług Elektronicznych. 

O przywilej mogą ubiegać się głównie osoby prowadzące sprzedaż detaliczną w ramach branży gastronomicznej. Przypomnijmy, że obecnie gastronomia może jedynie serwować napoje i potrawy na wynos. Doprowadziło to do znacznego pogorszenie się sytuacji zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił warunki, jakie musi spełniać płatnik, by móc ubiegać się o zwolnienie ze składek za listopad 2020 roku.

  • Rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. miał oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy,

  • Był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.

  • Przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,

  • Złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku),

  • Złoży wniosek do 31 stycznia 2021 r.

Oznacza to, że wsparcie uzyskają przedsiębiorcy, którzy wykazali straty w działalności. Niestety warunki wykluczają płatników, którzy dopiero weszli na rynek. 

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po przedłożeniu wniosku będą weryfikować, czy przedstawiony kod PKD jest zgodny z informacjami zawartymi w rejestrze REGON. Każdy, kto zmienił kod po 30 września 2020 roku, nie będzie mógł ubiegać się o przyjęcie prośby.

"ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września  2020 roku" - tłumaczą przedstawiciele zakładu. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020r.

Kod PKD symbolizuje Polską Klasyfikację Działalności. Na zwolnieniu od składek skorzystają między innymi osoby prowadzące sprzedaż detaliczną odzieży prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych, sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzoną na straganach i targowiskach.

Pełna klasyfikacja i definicja kodów znajduje się na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: [ZUS]

Tagi: ZUS
Powiązane