wtv.pl > Polska > Trwają wysłuchania społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Każdy może przedstawić swoje uwagi
Julian Bakuła
Julian Bakuła 19.03.2022 08:21

Trwają wysłuchania społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Każdy może przedstawić swoje uwagi

wtv
WTV.pl

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia oraz okresowe "zamrażanie" krajowych gospodarek poskutkowały ogromnymi stratami gospodarczymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także uzmysłowiły europejskim rządom i społeczeństwom konieczność zmiany modeli rozwoju, których dotychczas się trzymały.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być przygotowany przez Radę Europejską w lipcu 2020 roku Fundusz Odbudowy. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polsce ma przypaść ponad 23,9 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek.

Warunkiem uzyskania dostępu do tych funduszy jest przygotowanie przez dane państwo Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie precyzował, w jaki sposób przyznane pieniądze zostaną wydane z uwzględnieniem dwóch głównych celów: (1) "odbudowy i przywracania odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy" oraz (2) "przygotowania na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności".

Krajowy Plan Odbudowy, za którego przygotowanie odpowiada w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), ma dotyczyć pięciu następujących obszarów: transformacji cyfrowej, odporności i konkurencyjności gospodarki, energii i zmniejszenia energochłonności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia oraz zielonej i inteligentnej mobilności.

Wysłuchania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Jako że KPO zadecyduje o kierunku rozwoju Polski w najbliższych latach, zasadne wydaje się uwzględnienie w formułowaniu go jak najszerszych konsultacji społecznych. Taką możliwość dają współorganizowane przez MFiPR, Fundację Stocznia oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych wysłuchania społeczne dotyczące KPO.

W ramach wysłuchań instytucje i osoby prywatne mają możliwość zaprezentowania przedstawicielom rządu swoich uwag w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. "Chęć uczestnictwa w wysłuchaniu w formie Zoom Webinar należy zgłosić za pomocą specjalnego formularza nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem każdego wysłuchania" - czytamy na portalu wysluchanieplanodbudowy.pl.

"Ważne jest, że uczestnicy i uczestniczki wysłuchania nie dyskutują między sobą (choćby dlatego, że każdy zabiera głos tylko raz), ale odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. Uczestnicy i uczestniczki mogą się radykalnie różnić w opiniach, ale nie mogą się obrażać. Naruszenie tej zasady spotka się z upomnieniem ze strony prowadzących, ale jeśli to nie odniesie skutku, ostatecznie odebraniem głosu" - tłumaczą organizatorzy.

Dla każdego z pięciu obszarów Krajowego Planu Odbudowy przewidziano jedno wysłuchanie społeczne. Trzy spośród nich - w sprawie systemu zdrowia, transformacji cyfrowej i odporności gospodarki - już się odbyły, a dokumentujące je nagrania dostępne są na stronie wysluchanieplanodbudowy.pl.

W poniedziałek, 29 marca, w godzinach 10-15 odbędzie się wysłuchanie poświęcone zielonej energii. Zgłoszenia udziału przyjmowane były do godziny 10 w sobotę. Wysłuchanie dotyczyć będzie takich aspektów jak "jakość powietrza", "poprawa warunków dla szerszego włączania wodoru i innych paliw alternatywnych do systemu", "wsparcie transformacji energetycznej" czy "zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego".

Z kolei dzień później w tych samych godzinach odbędzie się wysłuchanie dotyczące zielonej, inteligentnej mobilności i poświęcone kwestiom niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego transportu. "Zapisy trwają do 28 marca do godz. 10.00" - informują organizatorzy.

Źródło: wysluchanieplanodbudowy.pl, gov.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Powiązane